مرور برچسب

مجمع انجمن

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

مراسم مجمع عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 18 خرداد 98 با حضور اعضای انجمن ،تعدادی از اعضای هیات مدیره ،بازرس و نیز نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در محل ساختمان تشکل ها اتاق تهران برگزار شد. در آغاز مراسم…