مرور برچسب

فراخوان همکاری

فراخوان همکاری با نشریه کیفیت و مدیریت

فصلنامه کیفیت و مدیریت نشریه اختصاصی انجمن مدیریت کیفیت ایران با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،از متخصصان،صاحبنظران و کارشناسان برای ارسال مطالب بصورت یادداشت، مقاله و گزارش (بصورت خلاصه)  با محوریت مدیریت کیفیت و زیر شاخه های آن جهت…