مرور برچسب

صنعت نفت

تشکیل کارگروه تخصصی توسعه کیفیت در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی

  تشکیل کارگروه تخصصی توسعه کیفیت در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی با هدف بررسی طرح تحول کیفیت در تولید تجهیزات و قطعات صنعت نفت   صنعت نفت امروز به استانداردهایی فراتر از استانداردهای کیفی نیاز دارد. با توجه به اینکه صنعت نفت…