مرور برچسب

رتبه بندی

انجمن مدیریت کیفیت ایران با کسب رتبه A در جمع تشکل های برتر اتاق ایران

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به منظور ارتقای جایگاه نظام تشکلی و بهبود کیفی فضای کسب و کار، پایش مستمر انجمن ها را در راس برنامه های خود قرار داده ،در این ارزیابی، انجمن مدیریت کیفیت ایران ، موفق به کسب رتبه A شده است.