مرور برچسب

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

هفدهم مرداد روز خبرنگار گرامی باد

رشد و توسعه ی فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در آگاهی رسانی به مردم است، تلاش های شما در توسعه آگاهی، کمک به افزایش کیفیت واستاندارد در عرصه های مختلف ستودنی است. خبرنگار ارزشی همواره با ایده های تازه و حفظ استقلال در اظهار نظر و…