مرور برچسب

جشنواره فیلم و عکس

فراخوان مشارکت در جشنواره فیلم و عکس با موضوع کیفیت

حسن فروزان فرد عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران دومین جشنواره فیلم ،عکس با موضوع کیفیت به منظور بهره برداری از خلاقیت جامعه هنری کشور در راستای ارتقاء فرهنگ کیفیت، به وسیله پیوند کیفیت با هنر ؛همزمان در روز ملی کیفیت آبان 99 توسط…