مرور برچسب

با کیفیت زندگی کنیم

پیامی برای سلامت فردی و اجتماعی: با کیفیت زندگی کنیم

با اینکه کیفیت مفهومی نسبی است و کیفیت زندگی برای هر شخصی معنای متفاوتی دارد، اما اغلب داشتن زندگی با کیفیت را سخت و دست نیافتنی می‌دانند. دلیل اصلی چنین تفکری این است که امروزه مفهوم کیفیت با داشتن امکانات ویژه و تجربه های دور از ذهن گره…