مرور برچسب

اطلاعیه

انجمن مدیریت کیفیت ایران شعبه و نماینده رسمی ندارد

به اطلاع اعضای محترم انجمن مدیریت کیفیت ایران، سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری می رساند که انجمن مدیریت کیفیت ایران  بعنوان یکی از تشکل های ملی ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران و همکار سازمان ملی استاندارد ایران که مجری…