مرور برچسب

ارزیابی

نقش استانداردسازی و نظام ارزیابی ملی کیفیت در رونق تولید کشور

   استاندارد و استانداردسازی از پایه­‌ های استوار و ارکان اصلی علم و فناوری است و در توسعه فعالیت‌های عمرانی، پیشرفت صنعت و رونق تولید نقش بسزایی داشته و دارد، از این‌رو بهره‌گیری از استانداردها در راستای افزایش کیفیت سبب دست‌یابی ‌به…