مرور برچسب

ارزیابی

انجمن مدیریت کیفیت ایران با کسب رتبه A در جمع تشکل های برتر اتاق ایران

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به منظور ارتقای جایگاه نظام تشکلی و بهبود کیفی فضای کسب و کار، پایش مستمر انجمن ها را در راس برنامه های خود قرار داده ،در این ارزیابی، انجمن مدیریت کیفیت ایران ، موفق به کسب رتبه A شده است.

نقش استانداردسازی و نظام ارزیابی ملی کیفیت در رونق تولید کشور

   استاندارد و استانداردسازی از پایه­‌ های استوار و ارکان اصلی علم و فناوری است و در توسعه فعالیت‌های عمرانی، پیشرفت صنعت و رونق تولید نقش بسزایی داشته و دارد، از این‌رو بهره‌گیری از استانداردها در راستای افزایش کیفیت سبب دست‌یابی ‌به…