مرور برچسب

آشنایی با مدل

اطلاعیه برگزاری دوره مفاهيم مدل جايزه ملي کيفيت ايران و تکنيک‌هاي خودارزيابي

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران کارگاه آموزشی دو روزه ای با عنوان" مفاهيم مدل جايزه ملي کيفيت ايران و تکنيک‌هاي خودارزيابي  براساس مدل  INQA"را با هدف معرفي مدل INQA و آشنايي با فرآيند خودارزيابي برای مدیران و کارشناسان سیستم های…