آواتار کاربر

Mohamadbabaeinejadآفلاین

  • 0

    نظرات

  • 59

    بازدیدها

  • 0

    دنبا کننده ها

اطلاعات پایه

نوع عضویت
نام و نام خانوادگی
جنسیت
رشته مدرک تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی

لیسانس

وضعیت فعلی

تخصص

تجارب و زمینه های کاری

 

          كار درشركت آتي موتور والكتروشار:از تاريخ 28/01/1381 تا تاريخ 31/03/1384 در اين دوشركت كه به هم وابسته بودند به عنوان بازرس كنترل و كيفيت ومسئول آزمایشگاه مشغول به كار بودم.

          كار در شركت سهند از تاريخ 12/04/1384 تا تاريخ 29/12/1384 در اين شركت به عنوان بازرس كنترل و كيفيت مشغول به كار بودم .

          كار درشركت  تولیدی صنعتي 13/02/1385 تا تاريخ 16/08/1385 در اين شركت به عنوان بازرس كنترل كيفيت مشغول به كار بودم .

          كار در شركت بوزال فومن پارس از تاريخ 08/02/1386 تا تاريخ 29/12/1392 به عنوان کارشناس كنترل و كيفیت و مسئول آزمايشگاه  ماكرو گرافي و CMMقطعات تولیدی  وفيكسچرهاي كنترلي  وتست كاساديومشغول به کاربودم.

واز تاریخ1393/01/01عنوان مدیر کنترل کیفیت مشغول کارهستم . 

ویژگی یا توانایی بارز

مدیریت کیفیت

علاقمند به حضور در برنامه های تحقیقی/ پژوهشی هستید؟
تجربیات و آموزش های دیده شده در زمینه مورد نظر

1-     گواهینامه مهارت(AWS-QC1) Welding Inspection مدت آموزش 48 ساعت در TUV Academe

2-     گواهینامه مهارت الزامات مستند سازی ISO/9001:2015   مدت آموزش 16 ساعت درAfnor Academe

3-     گواهینامه مهارت  ممیزی داخلی ISO/9001:2015   مدت آموزش 16 ساعت درAfnor Academe

4-     گواهینامه مهارت الزامات مستند سازی ISO/TS 16949: 2009 مدت آموزش 24 ساعت درTUV Academe

5-     گواهینامه مهارت ممیزی داخلی ISO/TS  16949: 2009  مدت آموزش 24 ساعت درTUV Academe

6-     گواهینامه مهارت ممیزی داخلی IATF 16949:2016  مدت آموزش 24 ساعت درTUV Academe

7-     گواهینامه مهارت   AFME  مدت آموزش  16ساعت در TUV Academe

8-     گواهینامه مهارت (S.P.C) مدت آموزش 16 ساعت در TUV Academe

9-     گواهینامه مهارت تجزیه وتحلیل سیستم های اندازه گیری ( (MSAمدت آموزش 16 ساعت درTUV Academe

10- گواهینامه مهارت کالیبراسیون عمومی ( (CMEمدت آموزش 16 ساعت درTUV Academe

11- گواهینامه مهارت سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه مدت آموزش 16 ساعت درTUV Academe

12- گواهینامه مهارت تولید ناب مدت آموزش 16 ساعت درTUV Academe

13- گواهینامه مهارت شیوه هابی کار تیمی مدت آموزش 16 ساعت درTUV Academe

14- گواهینامه مهارت با آدیت محصول  (S.Q.F.E)

15- گواهینامه مهارت بهبود مستمر.

16- گواهینامه مهارت ANPQPLمدت آموزش 24 ساعت در Renault.

17- گواهینامه مهارت تاییده قطعات توسط نرم افزارTAGمدت آموزش 24 ساعت در Renault.