آواتار کاربر

مهدی محمدحسنیآفلاین

  • 0

    نظرات

  • 75

    بازدیدها

  • 0

    دنبا کننده ها

اطلاعات پایه

نوع عضویت
نام و نام خانوادگی
جنسیت
رشته مدرک تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی

لیسانس

وضعیت فعلی

تخصص

تجارب و زمینه های کاری

مدیریت دانش-

·         سیستم های مدیریت کیفیت، آزمایشگاه، زیست محیطی، ایمنی و سلامت شغلی، اصول اخلاق حرفه ای کسب و کار، رسیدگی به شکایات مشتریان، مدیریت آموزش و رسیدگی به رضایت مشتریان

·         مدیریت استراتژیک

مدیریت منابع انسانی

بازاریابی و فروش

·         لجستیک

ویژگی یا توانایی بارز

نماینده مدیریت سیستم های مدیریتی(سه سال)، رئیس واحد بهره وری و تعالی(بیش از 5 سال)، مدیر پروژه استقرار سیستمهای مدیریتی، مدیر پروژه کسب افتخارات سازمانی(بیش از 8 سال)،مدرس دوره های مدیریتی و…

علاقمند به حضور در برنامه های تحقیقی/ پژوهشی هستید؟
زمینه هایی که می توانید آموزش دهید

سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاه-مدیریت دانش و…

تجربیات و آموزش های دیده شده در زمینه مورد نظر

*      مدیریت دانش(بیش از 16 ساعت)

*      سرممیزیOHSAS(40 ساعت)

*      سیستم مدیریت کیفیتISO9001، آزمایشگاه، ایمنی و زیست محیطی

(بیش از 100ساعت)

*      تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی،سطح یک ودو(32 ساعت)

*      شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش HAZOP , HAZID(بیش از 60 ساعت)

*      سیستم مدیریت ایمنی فرایندPSM(بیش از 30 ساعت)

*      حل خلاقانه مسائلTRIZ(16 ساعت)

*      مدیریت ریسک(بیش از 16 ساعت)

*      مدیریت نظام دارایی های فیزیکی(بیش از 16 ساعت)

*      ISO45001:2018 (بیش از 16 ساعت)

*      تحلیل ریشه یابی خرابی ها(بیش از 14 ساعت)

*      تحلیل صورت های مالی برای مدیران غیر مالی(بیش از 120 ساعت)

ارزیابان

‌علاقمند به همکاری با انجمن در زمینه