انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ترويج و نشر دانش کيفيت، اقدام به برنامه‌ريزي جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصی مديريت کيفيت نموده و به منظور افزایش دانش حرفه ای و با نگاهی نو و کاربردی انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره هایی به شرح زیر  برگزار نماید:

دوره های تخصصی جایزه ملی کیفیت ایران براساس مدل INQA

 • آشنايي با مفاهيم بنيادين مديريت کيفيت
 • آشنايي با مباني مدل
 • آشنايي با معيارها و زيرمعيارهاي مدل
 • آشنايي با منطق رادار
 • آشنايي با خودارزيابي
 • آشنايي با تکنيک‌هاي خودارزيابي

 

 • آشنايي مفهوم اظهارنامه
 • طرح ريزي اظهارنامه
 • مسئوليت‌هاي تيم اظهارنامه
 • جمع آوري اطلاعات
 • آماده‌سازي نيازمندي‌هاي اطلاعاتي
 • ايجاد الزامات اطلاعاتي
 • شناسايي منابع اطلاعاتي
 • گرداوري اطلاعات
 • تسهيم اطلاعات
 • نگارش اظهارنامه
 • نحوه تدوين اظهارنامه براساس روش جديد (New Approach)
 • کارگاه تدوين اظهارنامه براساس روش جديد (New Approach)
 • اظهارنامه سطوح مختلف جايزه

هدف : معرفي و درك مدل INQA و آشنايي با فرآيند خودارزيابي و منطق رادار

 

محتواي دوره:

 • آشنايي با اصول و مفاهيم بنيادين مديريت کيفيت
 • آشنايي با مباني مدل INQA
 • آشنايي با معيارها و زيرمعيارهاي مدل
 • آشنايي با منطق امتيازدهي RADAR
 • آشنايي با فرآيند خودارزيابي و منافع آن
 • تكنيك‌هاي خودارزيابي

کارگاه‌هاي عملي

 

هدف : كسب مهارت ارزيابي براساس مدل INQA وآشنايي با تدوين اظهارنامه

 

پيش نياز: دوره آشنايي با مدل و تكنيك‌هاي ارزيابي

 

محتواي دوره:

 • مروري بر معيارها و زيرمعيارهاي مدل INQA
 • تشريح منطق امتيازدهي رادار و نحوه امتيازدهي در توانمندسازها و نتايج
 • تشريح گام به گام مراحل ارزيابي
 • نحوه شناسايي نقاط قوت و فرصت‌هاي بهبود در سازمان
 • تشريح فرآيند اجماع و مهارت‌هاي موردنياز آن
 • نحوه برنامه ريزي جهت بازديد از محل
 • شيوه هاي متداول در بازديد از محل
 • نحوه تدوين نكات كليدي
 • چگونگي نوشتن گزارش بازخور
 • آشنايي با تدوين اظهارنامه

کارگاه‌هاي عملي