اخبار آموزش

فراخوان برگزاری دوره آموزشی نقش تحقیقات بازار در توسعه سیستم مدیریت کیفیت

انجمن مدیریت کیفیت ایران ضمن مرور تعاریف و مبانی تحقیقات بازار و دقت به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و الزامات تمرکز می نماید تا بدانیم در سیستم مدیریت کیفیت چه فرصت هایی برای بهره گیری از تحقیات بازار با هدف توسعه و بهبود مستمر کیفیت توصیه…

فراخوان برگزاری وبینارآشنایی با سیستم مدیریت پروژه P3.express

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی برای مدیران و کارشناسان مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه با عنوان"  آشنایی با سیستم مدیریت پروژه P3.express"در تاریخ 2 بهمن 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره…

فراخوان برگزاری دوره مروري بر كنترل فرآيند آماري كمي (SPC) و محاسبات توانمندي فرآيند كاربردي

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "مروري بر كنترل فرآيند آماري كمي (SPC) و محاسبات توانمندي فرآيند كاربردي" در تاریخ 28 دی 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت حضوری در محل…

فراخوان برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار(با معرفی مدل APQC Process Classification…

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان " مدیریت فرآیندهای کسب و کار(با معرفی مدل APQC Process Classification Framework)" در تاریخ 17 و 18 دی 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت…

فراخوان برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK"در تاریخ 13 و 14 دی 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت حضوری در محل انجمن برگزار نماید.…

فراخوان برگزاری وبینار مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO45001:2018

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان "مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO45001:2018" در تاریخ 28 آذر 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت آنلاين از طريق سامانه…

فراخوان برگزاری دوره آموزشی مدیریت قراردادها و مدیریت ادعا

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان " مدیریت قراردادها و مدیریت ادعا " در تاریخ 23 آذر 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت حضوری در محل انجمن برگزار نماید. نام دوره…

فراخوان برگزاری دوره آموزشی بازرسی مبتنی بر ریسک در زنجیره غذایی

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان " بازرسی مبتنی بر ریسک در زنجیره غذایی " در تاریخ 12 آذر 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت حضوری در محل انجمن برگزار نماید.…

فراخوان برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "مدیریت ریسک" در تاریخ 1 آذر 1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛ بصورت حضوری در محل انجمن برگزار نماید. نام دوره مدت(8 ساعت)…

سخنرانی های علمی با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم”

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت در آبان ماه 1401، سلسله نشست ها و سخنرانی های علمی با بررسی موضوعات روز کیفیت را با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم” با حضور متخصصان,کارشناسان و صاحبنظران به صورت مجازی…