اخبار آموزش

فراخوان برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO22000:2018

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "ممیزی داخلی ISO22000:2018" در تاریخ 26 و 27 مهر1401 با ارائه گواهینامه آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران و گواهینامه بین المللی تحت لایسنس EqualAssurance استرالیا ؛…

فراخوان برگزاری وبینار نحوه پیاده سازی مدیریت عملکرد در شرکت ها به روش OKR

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان " نحوه پیاده سازی مدیریت عملکرد در شرکت ها به روش OKR" در تاریخ 30 شهریور 1401 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(1 ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری وبینارفرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و نحوه شاخص گذاری

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان " فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و نحوه شاخص گذاری" در تاریخ 16شهریور 1401 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(1 ساعت) هزينه (ريال) فرآیندهای سیستم…

فراخوان برگزاری وبینار تفسیر آزمون های شیر و فرآورده ها با تحلیل استاندارهای ملی و بین المللی

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان " تفسیر آزمون های شیر و فرآورده ها با تحلیل استاندارهای ملی و بین المللی" در تاریخ 21،14،7 شهریور 1401 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(9 ساعت)…

فراخوان برگزاری وبینار اهمیت تعیین زمان ماندگاری در برچسب گذاری (لیبلینگ) مواد غذایی

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان " اهمیت تعیین زمان ماندگاری در برچسب گذاری (لیبلینگ) مواد غذایی" در تاریخ 12 مرداد 1401 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(2 ساعت) هزينه…

فراخوان برگزاری وبینارآشنایی با الزامات سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001:2015

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با الزامات سيستم مديريت  محيط زيست ISO 14001-2015 " با هدف آشنایی و مفاهیم الزامات سیستم در تاریخ 2 مرداد 1401 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره…

فراخوان برگزاری وبینار آشنایی با الزامات سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002:2018

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی با عنوان " آشنایی با الزامات سیستم رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002:2018"در تاریخ 14 تیر 1401 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه…

فراخوان برگزاری وبینارآشنایی با مدیریت کیفیت قراردادهای ساخت

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی  با عنوان "آشنایی با مدیریت کیفیت قراردادهای ساخت"در تاریخ 8 تیر 1401 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره مدت(2 ساعت) هزينه (ريال) آشنایی با مدیریت کیفیت…