اخبار آموزش

فراخوان برگزاری دوره ی مدیریت انرژی در صنعت

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مدیریت انرژی در صنعت "در تاریخ 9 آبان  1400 با هدف آشنایی با اصول بهینه سازی مصرف و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در صنعت به صورت مجازی برگزار نماید.…

سخنرانی های علمی با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم” با محوریت صنایع غذایی

کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت در آبان ماه1400، سلسله نشست ها و سخنرانی های علمی با بررسی موضوعات روز کیفیت در صنعت غذا را با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم” با حضور…

سخنرانی علمی با موضوع : اقتصاد چرخشی و مدیریت کیفیت

انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت نسبت به برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اقتصاد چرخشی و مدیریت کیفیت در تاریخ 10 آبان 1400 از ساعت 14/30 الی 17/00 در محل دبیرخانه انجمن با ظرفیت محدود و بصورت رایگان برای اعضای انجمن…

برگزاری سلسله نشست ها و سخنرانی های علمی با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم”

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت در آبان ماه1400، سلسله نشست ها و سخنرانی های علمی با بررسی موضوعات روز کیفیت با عنوان "ساعتی به کیفیت بیاندیشیم" با حضور متخصصان,کارشناسان و صاحبنظران سیستم مدیریت…

فراخوان برگزاری دوره ی بررسی کیفیت سیمان و تاثیر آن بر ویژگی های بتن

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "بررسی کیفیت سیمان و تاثیر آن بر ویژگی های بتن "در تاریخ 27 مهر 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری دوره ی هزینه یابی کیفیت

با سلام و احترام به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "هزینه یابی کیفیت" با هدف شناسایی هزینه ها، گردآوری اطلاعات، تحلیل و آنالیز داده ها و در نهایت طراحی و اجرای برنامه های بهبود و کاهش…

فراخوان برگزاری دوره ی هزینه یابی کیفیت

با سلام و احترام به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "هزینه یابی کیفیت" با هدف شناسایی هزینه ها، گردآوری اطلاعات، تحلیل و آنالیز داده ها و در نهایت طراحی و اجرای برنامه های بهبود و کاهش…

فراخوان برگزاری دوره ی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA" در تاریخ 11 مهر 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری دوره ی مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد" با هدف آگاهی از اهمیت نقش و جایگاه مدیریت نظام مند منابع انسانی در تحقق اهداف سازماني، دریافت دانش روز در حوزه…

فراخوان برگزاری دوره ی کنترل آماری فرآیندSPC

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان"کنترل آماري فرآيندSPC " در تاریخ 17 شهريور 1400 بصورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال) کنترل آماري فرآيند…