اخبار آموزش

فراخوان برگزاری دوره مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO…

به اطلاع میرساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001-2015"  برای مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت کیفیت در تاریخ 20 بهمن برگزار…

فراخوان برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد ملی اجباری INSO ISO 3834

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "آشنایی با الزامات استاندارد ملی اجباری INSO ISO 3834"در تاریخ 6 بهمن  1400 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال)…

فراخوان برگزاری دوره مدیریت دانش

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مدیریت دانش"در تاریخ 5 دی  1400 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال) مدیریت دانش تاریخ برگزاری:…

فراخوان برگزاری دوره تشریح استاندارد بین المللی ISO22000:2018

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی با عنوان "تشریح استاندارد بین المللی ISO22000:2018"در تاریخ 12 دی  1400 با هدف آشنایی با الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی غذا بر اساس استاندارد بین المللی  ISO22000به…

فراخوان برگزاری دوره مهندسی ارزش

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مهندسی ارزش"در تاریخ 28 دی  1400 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال) مهندسی ارزش تاریخ برگزاری:…

فراخوان برگزاری دوره مدیریت ریسک

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان "مدیریت ریسک های سازمانی بر اساس الزامات استانداردهای ISO31000:2018 و ISO9001:2015 "در تاریخ 20 دی  1400 به صورت مجازی برگزار نماید نام دوره…

فراخوان برگزاری دوره مدیریت انرژی در صنعت

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مدیریت انرژی در صنعت "در تاریخ 29 آذر  1400 با هدف آشنایی با اصول بهینه سازی مصرف و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در صنعت به صورت مجازی برگزار نماید.…

فراخوان برگزاری دوره آشنایی با مسئولیت پذیری اجتماعی

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " آشنایی با مسئولیت پذیری اجتماعی"در تاریخ 23 آذر  1400 به صورت مجازی برگزار نماید. نام دوره مدت(3ساعت) هزينه (ريال) آشنایی با…

فراخوان برگزاری دوره تدوین اظهارنامه نویسی

به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد دوره آموزشی  با عنوان " تدوین اظهارنامه نویسی"در تاریخ 17 آذر  1400 به صورت حضوری برگزار نماید. نام دوره مدت(8ساعت) هزينه (ريال) تدوین اظهارنامه نویسی…

فراخوان برگزاری دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار با معرفی APQC Process Classification Framework

مدیریت محترم شرکت با سلام و احترام به اطلاع می رساند انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان " مدیریت فرآیندهای کسب و کار با معرفی APQC Process Classification Framework"در تاریخ 6 آذر  1400 با هدف درک اهمیت…