گزارشات میزگرد های دوره ای انجمن مدیریت کیفیت

میزگرد

از مهاجرت بازرسان تا قربانی شدن عدالت!

بدون شک نظارت و کنترل یکی از ارکان موفقیت هر سیستم به شمار می رود و لازمه آن، وجود یک تفکر استراتژیک یعنی اشرافیت برعملکرد سیستم و خروجی کار بوده اما امروز عدم استفاده مناسب از ظرفیت های نظارت و بازرسی به یکی از چالش های نظام اجرایی کشور…

میزگرد تحولات مدیریت کیفیت در انقلاب صنعتی چهارم

در یک ده اخیر مدیریت کیفیت دچار تحولات بنیادی شده و با عبور از مدیریت کیفیت محصول و فرایند به حوزه های کیفیت سازمان وارد شده و مفاهیم جدیدی مثل هویت، اخلاق، مسئولیت اجتماعی سازمان را مطرح کرده است. ظهور انقلاب صنعتی چهارم(Industry4.0) با…

میزگرد حقوق مصرف کننده در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد: نگاه و اقدامات دستگاه‌ها به قوانین و…

بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده سالهاست که مطرح می‌شود اما چندان به آن عمل نمی شود، هر چند که برای این امر یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمانی نیز تشکیل شده است و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر انجام اقدامات برای احیای حقوق مصرف کنندگان…