گزارشات میزگرد های دوره ای انجمن مدیریت کیفیت

میزگرد

انجمن‌های صنفی و اقتصادی: ستون حمایت یا موانع پیشرفت؟

"نقش انجمن‌های صنفی و اقتصادی در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: گفتگویی برای تحقق توسعه پایدار و بهبود اقتصادی" امروزه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) به یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه کسب‌وکار و توسعه پایدار تبدیل شده است. مسئولیت…

نشست انتقال تجربیات دانش مدیریت کیفیت در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف انتقال تجربیات و ارائه تجربیات ، با یک مسئول و مدیر اجرائی با تجربه و شاغل در زمینه مدیریت کیفیت در امریکای شمالی نشستی را با حضور اعضای انجمن در تاریخ سه شنبه 30 آبان برگزار کرد. این نشست به ما نگاهی…

میزگرد افزایش بهره وری با ارتقا فرهنگ سازمانی و هوشمند سازی فرایندها

هفتمین جلسه کارگروه توسعه ارتباطات و سفیران کیفیت ، انجمن مدیریت کیفیت ایران در محل مصلی تهران در جنب بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات ایمنی با همکاری شرکت ناجی پاس از اعضای انجمن نسبت به برگزاری  میزگردی با موضوع افزایش بهره وری…

از مهاجرت بازرسان تا قربانی شدن عدالت!

بدون شک نظارت و کنترل یکی از ارکان موفقیت هر سیستم به شمار می رود و لازمه آن، وجود یک تفکر استراتژیک یعنی اشرافیت برعملکرد سیستم و خروجی کار بوده اما امروز عدم استفاده مناسب از ظرفیت های نظارت و بازرسی به یکی از چالش های نظام اجرایی کشور…