گزارشات میزگرد های دوره ای انجمن مدیریت کیفیت

میزگرد

نشست انتقال تجربیات دانش مدیریت کیفیت در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف انتقال تجربیات و ارائه تجربیات ، با یک مسئول و مدیر اجرائی با تجربه و شاغل در زمینه مدیریت کیفیت در امریکای شمالی نشستی را با حضور اعضای انجمن در تاریخ سه شنبه 30 آبان برگزار کرد.این نشست به ما نگاهی…

هفتمین جلسه کارگروه توسعه ارتباطات و سفیران کیفیت در محل مصلی تهران برگزار شد.

هفتمین جلسه کارگروه توسعه ارتباطات و سفیران کیفیت ، انجمن مدیریت کیفیت ایران در محل مصلی تهران در جنب بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات ایمنی با همکاری شرکت ناجی پاس از اعضای انجمن نسبت به برگزاری  میزگردی با موضوع افزایش بهره وری…

از مهاجرت بازرسان تا قربانی شدن عدالت!

بدون شک نظارت و کنترل یکی از ارکان موفقیت هر سیستم به شمار می رود و لازمه آن، وجود یک تفکر استراتژیک یعنی اشرافیت برعملکرد سیستم و خروجی کار بوده اما امروز عدم استفاده مناسب از ظرفیت های نظارت و بازرسی به یکی از چالش های نظام اجرایی کشور…

میزگرد تحولات مدیریت کیفیت در انقلاب صنعتی چهارم

در یک ده اخیر مدیریت کیفیت دچار تحولات بنیادی شده و با عبور از مدیریت کیفیت محصول و فرایند به حوزه های کیفیت سازمان وارد شده و مفاهیم جدیدی مثل هویت، اخلاق، مسئولیت اجتماعی سازمان را مطرح کرده است.ظهور انقلاب صنعتی چهارم(Industry4.0) با…