گزارش چهاردهمین جلسه کارگروه صنایع غذایی انجمن مديريت کيفيت ايران 17خرداد93

0

چهاردهمین جلسه کارگروه  انجمن مديريت کيفيت ايران به رياست دکتر دبيريان در دفتر انجمن تشکيل شد در اين چلسه به بحث و بررسي پيرامون ” اولویت کاهش درصد چربی و نمک در مواد غذایی” که از سوی کارگروه کارشناسی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور در حال پیگیری است در خصوص راه کارهای عملی کاهش میزان نمک و چربی در محصولات غذایی پرداخته شد و پس از بحث و بررسي هاي فراوان، اعضاء نظريات و پيشنهادات خود را اعلام نمودند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.