گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 29 تیر 95

0

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با آقای شکرخدایی نایب رئیس انجمن در میان گذاشتند.

بر همین اساس مقرر گردید آیین نامه کارگروه که کلیات آن مشخص شده است تدوین و ارائه گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.