گزارش هفدهمین جلسه کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 23 شهریور 93

0

در این جلسه مقررشد نسبت به تهیه پیش نویس متن تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو در خصوص همکاری به منظور ارزیابی تخصصی آزمایشگاه های همکار و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های فرآورده های گوشتی ، شیرینی و شکلات و ضد عفونی کننده های مورد استفاده در صنایع غذایی  اقدام مناسب صورت پذیرد. در جلسه سرکار خانم نعمتی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران به شرح پایان نامه خود تحت عنوان شناسایی روغنهای متفرقه در کره و لبنیات با استفاده از روش PCR پرداخت.

– در ابتدای جلسه آقای مهندس امامی؛ دبیر انجمن مديريت کيفيت ايران ،ضمن خوش آمدگویی به اعضای کارگروه در خصوص برنامه ریزی و تقویم دوره های آموزشی توضیحاتی را ارائه نمودند و از اعضا خواستنه شد که در این زمینه و اعلام دوره های مورد نیاز صنایع غذایی موارد را به انجمن اعلام تا در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد .

 

–  آقای دکتر دبیریان رئیس کارگروه غذایی نسبت به تعیین فهرست و سرفصل عناوین مورد نیاز آموزش های تخصصی و همکاری با سازمان غذا و دارو  پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

 

لذا در این زمینه مقرر شد نسبت به تهیه پیش نویس متن تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو در خصوص همکاری به منظور ارزیابی تخصصی آزمایشگاه های همکار و همچنین برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های فرآورده های گوشتی ، شیرینی و شکلات و ضد عفونی کننده های مورد استفاده در صنایع غذایی  اقدام مناسب صورت پذیرد.

 

– در این جلسه سرکار خانم نعمتی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران به شرح پایان نامه خود تحت عنوان شناسایی روغنهای متفرقه در کره و لبنیات با استفاده از روش PCR پرداخت.

در این روش با استخراج DNA و ظهور آن در طول موج 260 نانومتر میتوان نوع چربیها را شناسایی نمود . روشهای شیمیایی دیگرنظیر GC , HPLC , MS و …… که در حال حاضر دارای کاربرد بیشتری هستند دارای ممانعت هایی نظیر هزینهای بالا خرید تجهیزات ، تغییر پروفایل اسید های چرب بر اساس تغذیه و فصل .در روش PCR تغییرات DNA محسوس نبوده ولی اختلاط فقط بیش از 5% قابل تشخیص میباشد .

از محاسن این روش اختصاصی بودن ، هزینه مناسب و تکرار پذیری آن است.

 

در پایان مقرر شد هر کدام از اعضای کارگروه در زمینه فعالیت تخصصی خود (استاندارد ،شیرینی و شکلات، گوشت، آرد ،روغن ،لبنیات و…) سرفصل های دوره های آموزشی مورد نیاز را تهیه و ارسال نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.