گزارش هفتمین جلسه کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 26 شهریور92

0

در این جلسه آقاي دکتر دبيريان رياست کارگروه صنايع غذايي  پيرامون برگزاري همايش در مورد نحوه انتخاب سخنرانان و رزومه هاي دريافتي سخنرانان پيشنهادي ،کارگاه هاي آموزشي و پانل هاي تخصصي با اعضاء به بحث و بررسي پرداختند و مقرر گرديد تا در جلسه آينده کميته علمي همايش نسبت به نهايي شدن سخنرانان و دريافت رزومه سخنرانان از طرف اعضاء جلسه اقدام گردد.

  • در اين جلسه سرکارخانم مهندس اکثيري نسبت به توليدات و معرفي شرکت بهنوش ايران توضيحاتي را به سمع حاضرين رساندند .ايشان در ادامه اشعار داشتند گواهينامه هاي حلال در حال حاضر به دليل عدم وجود نمايندگي جگيم مالزي در ايران و مورد قبول واقع نشدن گواهينامه هاي صادر شده در ايران در برخي کشورها مانند شمال عراق در صادرات به اين کشورها مشکل وجود دارد.

 

  • آقاي دکتر افلاکي نسبت به شکل گيري حلال در ايران توضيحاتي را ارائه نمودند و حاضرين در اين خصوص به بحث و بررسي پرداختند و مقرر گرديد طي نامه اي از طرف انجمن به اتاق ايران اين مشکل مرتفع گردد.
  • در اين جلسه آقاي دکتر کيانفر گزارشي در خصوص طرح پيشنهادي ارزشيابي واحدهاي توليدي در صنعت غذايي ارائه نمودند در اين گزارش براساس مدل پايه بهداشت موادغذايي ،ايمني موادغذايي و کيفيت موادغذايي نکاتي مطرح گرديد و همچنين در رابطه با تفاهم نامه ميان کشورها براساس سه خواهر که براي مواغذايي CODEX که معيار WTO مي باشد توضيحاتي از طرف ايشان ارائه گرديد .

 

  • در ادامه سرکارخانم موسوي در رابطه با ارزيابي واحدهاي برتر که در همايش ملي توسعه کيفيت ،راهبردي استرات‍ژيک در صنعت غذا اجرا مي شود ، چک ليستي را در کارگروه استقرار سيستم ها تهيه نمودند که مقرر گرديد مجدداً اين فرم در اختيار اعضاء کارگروه قرار گيرد و پس از اعلام نظر در جلسه بعدي نهايي شود.
  • در ادامه اعضاي کارگروه ها سخنرانان پيشنهادي خود را معرفي نمودند و مقرر گرديد اعضاء نسبت به دريافت و ارسال رزومه سخنرانان به دبيرخانه انجمن جهت جمع بندي و نهايي شدن سخنرانان و همچنين کارگاه هاي آموزشي در جلسه کميته علمي همايش اقدام مناسب صورت پذيرد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.