گزارش هفتمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 19مرداد94

0

در ابتدای جلسه آقای امامی توضیحاتی در خصوص فرمت پیشنهادی پانل و زمان تقریبی که در کنفرانس بین المللی کیفیت در دست خواهد بود ارائه دادند.

مطابق با پیش بینی ایشان زمانی در حدود 2 تا سه ساعت برای پانل پیش بینی می شود که پیشنهاد می شود در ابتدای پانل به موضوع عارضه یابی خلا موجود در پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت و کیفیت مطلوب محصولات و خدمات پرداخته شده و در ادامه به راهکارهایی برای رفع این مشکل بپردازیم

راهکارهای پیشنهادی در راستای سه رویکرد متفاوت ذیل می باشند.

  • راهکارهای مبتنی بر آگاهی دادن به مصرف کننده
  • راهکارهایی برای سوق دادن تولید کنندگان به تولید محصول یا ارائه خدمات با کیفیت مناسب
  • راهکارهای مبتنی بر اعمال قوانین در راستای حل مسائل موجود

 

مقرر گردید تمامی اعضا در خصوص همه موارد فوق همکاری نمایند با این حال تقسیم بندی ذیل جهت امکان پیگیری مناسب تر و وجود متولی مشخص برای جمع بندی صورت پذیرفت

  • آقای سلماسی و خانم محمدی موضوع بند 1 از راهکارها
  • آقای عزیزان و خانم دیری موضوع بند 2 از راهکارها
  • آقایان نیک کار، فروزش و درزی وش موضوع بند 3 از راهکارها

با توافق اعضا آیین نامه کارگروه جهت مشخص شدن اهداف و قوانین و مقررات در جلسات آینده تدوین خواهد شد. در این خصوص با توجه به قوانین انجمن و مراتب رتبه بندی اعضا جهت ارزش گذاری حضور مستمر و تاثیرگذاری از همان چهارچوب استفاده خواهد شد.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از اعضا در جلسه حاضر نبودند زمان جلسه بعدی از طریق گروه تلگرام اعلام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.