گزارش نخستین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها 7اردیبهشت94

0

نخستین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها با انتخاب دبیر کارگروه تشکیل شد:

  • بیان دیدگاه و نظرات اعضای کارگروه در زمینه سیستمهای مدیریت و کیفیت و آشنایی بیشتر اعضاء
  • اظهار نظر درباره پیش نویس اهداف و راهبردهای کارگروه سیستمها و روشها که در ادامه تمامی اعضاء نظرات و پیشنهادهایی را در مورد ماموریت کارگروه بیان نمودند که از آن جمله موارد زیر را می توان اشاره کرد:

w عارضه یابی

w توسعه فرهنگ کیفیت

w دامنه فعالیت کارگروه در سطح مدیران یا مصرف کنندگان باشد

در نهایت جمع بندی نتایج فوق به جلسه بعد انتقال یافت

 

  • آقای امامی درباره پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت که در تاریخ 16-17-18 آبان ماه توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می گردد مطالبی را ارائه فرمودند ، همچنین در مورد تاسیس و نحوه کارکرد و برنامه های انجمن مدیریت کیفیت توضیحاتی توسط ایشان ارائه گردید.

 

با رای موافق اعضا خانم کوهپائی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.