گزارش سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 31 فروردین 95

0
  • مقرر گردید اعضای جدید در شبکه اجتماعی LINKED IN عضو شده و به گروه توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت بپیوندند
  • مقرر گردید جلسات روزهای چهارشنبه آخر هر ماه برگزار شده و در صورتی که بیش از ده درصد اعضا با این روز مشکل داشته باشند روزهای جلسات به صورت گردشی بین سه شنبه ها و چهارشنبه ها باشد.
  • شاخص منابع مورد نیاز به شاخص های اولویت دهی راهکارها اضافه شد.

ضریب ارزش هر شاخص پس از نظرخواهی از همه اعضا به صورت ذیل مصوب شد:

35%  شاخص اول: میزان تاثیر راهکار مطرح شده در دستیابی به اهداف انجمن 

25%  شاخص دوم: میزان اختیارات کارگروه و انجمن در پیشنهاد راهکار و مشارکت برای اجرای آن

20%  شاخص سوم: زمان مورد نیاز برای انجام راهکار

20%  شاخص چهارم: منابع مورد نیاز

 

  • یک نمونه امتیاز دهی به راهکار وجود متولی برای ساماندهی وضعیت اعتباردهی انجام شد.
  • مقرر گردید لیست راهکارهای پیشنهادی که تا کنون ذکر شده برای اعضا ارسال گردد.
  • مقرر گردید ماتریسی در نرم افزار اکسل طراحی و برای اعضا ارسال گردد که در آن ستونهای ماتریس شاخص ها و ردیفها راهکارهای مربوطه باشند.

ماتریس امتیاز دهی برای اعضا ارسال خواهد شد. اعضا امتیازات پیشنهادی اولیه را لحاظ نموده و در صورت لزوم می توانند در گروه تلگرام در این خصوص تبادل نظر داشته باشند. تبادل نظر نهایی در جلسه حضوری آینده انجام خواهد شد.

  • مقرر گردید هر جا پیشنهاد راهکار جدید از سوی اعضا یا اعضای گروه در شبکه مجازی LINKED In مطرح شد در صورت تایید اعضای اصلی به لیست راهکارها اضافه شود.
  • تاریخ پیشنهادی جلسه بعدی: چهارشنبه 29 اردیبهشت

(این تاریخ با توافق 70 درصد اعضا قابل تعویض خواهد بود)

 

دستور جلسه بعدی:

نهایی نمودن راهکارها

اولویت بندی راهکارها

اشتراک دانش (قسمت اول)

در خصوص موضوع مورد ارائه و شخص ارائه دهنده در گروه تلگرام تصمیم گیری خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.