گزارش سومین نشست کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران 17 اردیبهشت 92

0

به گزارش روابط عمومی انجمن مديريت کيفيت ايران؛ سومين جلسه کارگروه تخصصي صنايع غذايي در روز سه شنبه 17 ارديبهشت ماه 1392 در انجمن مديريت کيفيت ايران برگزار گرديد. در اين جلسه جمعي از مديران کنترل کيفيت شرکت هاي صنايع غذايي، سازمان استاندارد و هيئت مديره انجمن حضور داشتند. در ابتدا، مهندس امامي، دبير انجمن مديريت کيفيت ايران، توضيحاتي را در خصوص برنامه ريزي انجمن جهت برگزاري همايشي در حوزه مديريت کيفيت در صنعت غذا ارائه نمودند و از اعضاي کارگروه جهت ارتقاي سطح کيفي همايش و فعاليت به عنوان بازوي علمي آن دعوت به عمل آوردند. ايشان همچنين در خصوص شکل­گيري زير مجموعه غذا و دارو در سايت باشگاه متخصصين کيفيت (qme.benet.ir) توضيح داده و از اعضاي کارگروه براي ثبت مشخصات خود در اين سايت دعوت نمودند. در ادامه جلسه دکتر دبيريان، عضو هيئت مديره انجمن، در خصوص طرح اعتبارسنجي کارشناسان کنترل کيفيت سازمان­ها و آموزش­هاي مورد نياز افراد توضيحاتي را ارائه نمودند و مقرر شد اعضاي کارگروه پيشنهادات خود را در خصوص سرفصل­ها، محتواي دوره­ها و مواردي مورد نياز جهت توانمندسازي کارشناسان کنترل کيفيت در جلسه بعدي ارائه نمايند.

در اين جلسه مهندس احتشامي از شرکت شکلّي، در خصوص تاريخچه شرکت و محصولات توليدي آن، آزمايشگاه­هاي کنترل کيفيت، انواع آزمايش­هاي جاري جهت کنترل محصولات از ابتدا تا جريان بسته­ بندي مطالبي را ارائه نمودند. در ادامه مهندس عزيز محمدي از شرکت پگاه تهران، در خصوص هفت ابزار کنترل کيفيت توضيح دادند. سپس دکتر سقايي نايب رئيس انجمن مديريت کيفيت ايران، توضيحاتي را در خصوص لزوم استفاده on line از ابزارهاي کنترل کيفيت آماري و آگاهي بيشتر کارشناسان کيفيت از مفاهيم آماري ارائه نمودند. در بخش ديگري از جلسه، مهندس صفايي از انجمن مهندسي کيفيت صنعت غذا مازندران گزارشي را درباره همايش پروبيوتيک­ها، اهداف برگزاري و مخاطبان همايش ارائه نمودند.

در پايان جلسه مقرر شد، جلسه بعدي کارگروه تخصصي صنايع غذايي در تاريخ سه شنبه 28 خرداد در شرکت پارس مينو برگزار گردد و در اين جلسه مهندس خاکنژاد در خصوص روند تدوين استانداردهاي ملي مطالبي را ارائه نمايند.

 

چهارمين جلسه کارگروه تخصصي صنايع غذايي در تاريخ 28 خرداد ماه 1392 در شرکت پارس مينو برگزار مي گردد.

 

حاضرين در سومين جلسه گروه تخصصي صنايع غذايي :

مهندس سيد سعيد امامي، عضو هيات مديره و دبير انجمن مديريت کيفيت ايران

دکتر عباس سقايي، نايب رئيس انجمن مديريت کيفيت ايران.

دکتر حميد رضا قاسم­زاده، معاونت کيفيت شرکت فرآورده­هاي لبني سحر.

مهندس شيرين هداوندخاني؛ مديرتضمين کيفيت شرکت پارس مينو.

مهندس سلمان صفايي، نايب رئيس انجمن مهندسي کيفيت صنايع غذايي مازندران.

مهندس سهيل توکلّي کردار، مدير کنترل کيفيت شرکت کارخانجات قند قزوين.

مهندس خاکنژاد، کارشناس استاندارد و مشاور شرکت بورس کالاي ايران.

مهندس محمد مدرس صادقي، مدير عامل OCU.

مهندس زهرا سليمان بيگي، مدير کيفيت شرکت صنايع شير ايران (پگاه).

مهندس الناز خالق خواه، مدير کنترل کيفيت، مسئول فني شرکت بازرگاني مواد غذايي شکلّي.

مهندس مهدخت احتشامي، مسئول فني شرکت بازرگاني مواد غذايي شکلّي.

مهندس زهرا آل بويه، کارشناس انجمن دارندگان نشان استاندارد.

مهندس عزيز محمدي، مسئول فني شرکت پگاه تهران.

مهندس پرنيان متقيان، مدير R&D شرکت پارس مينو.

مهندس امين سيد يعقوبي، مدير کنترل کيفي شرکت زر ماکارون.

دکتر شهريار دبيريان، عضو هيئت مديره انجمن مديريت کيفيت ايران.

مهندس سپيده صاحبي، کارشناس انجمن مديريت کيفيت ايران.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.