گزارش اولین جلسه کارگروه صنایع غذایی – 19دی91

0

نخستین جلسه کارگروه تخصصی صنایع غذایی در روز سه شنبه 19 دی ماه 1391 با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، مدیران و نمایندگان واحدهای کیفیت سازمان های فعال ( مانند پگاه تهران،فارس و گیلان، شرکت شکلی، شرکت پارس مینو، شرکت زر ماکارون و انجمن مهندسی کیفیت مازندران) در حوزه صنایع غذایی برگزار گردید. در این جلسه ضمن اعلام تشکیل هسته اولیه کارگروه، ضرورت و اهداف گروه تخصصی صنایع غذایی توسط مهندس امامی دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران تشریح گردید و مقرر شد گروه تخصصی صنایع غذایی به عنوان بازوی علمی انجمن و کارشناسی انجمن در صنایع غذایی اعلام گردد.

در ادامه جلسه، توضیحاتی در خصوص استانداردهای جاری در صنایع غذایی توسط دکتر دبیریان عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران ارائه شد و اعضای کارگروه در خصوص لزوم بازنگری و به روز رسانی برخی از استانداردهای جاری و تدوین چند استاندارد جدید در حوزه صنایع غذایی به همفکری پرداختند. همچنین مقرر شد در جلسه آتی کارگروه روش های کاهش هزینه و ضایعات و افزایش بهره­وری در شرکت های مرتبط با صنایع غذایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دومین جلسه کارگروه تخصصی صنایع غذایی در تاریخ 17 بهمن ماه 1391 از ساعت 14 لغایت 16 برگزار می گردد.

حاضرین در اولین جلسه گروه تخصصی صنایع غذایی :

مهندس محمد مدرس صادقی، مدیر عامل OCU.

مهندس مهدخت احتشامی، مسئول فنی شرکت بازرگانی مواد غذایی شکلّی.

مهندس الناز خالق خواه، مدیر کنترل کیفیت، مسئول فنی شرکت بازرگانی مواد غذایی شکلّی.

مهندس علی اسلامی، مدیر کیفیت شرکت پگاه گیلان.

مهندس سیده لیلا مصطفویان، مسئول آموزش انجمن مهندسی کیفیت صنایع غذایی مازندران (کمیته آرد و فرآورده­های آردی).

مهندس سلمان صفایی، نایب رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنایع غذایی مازندران.

مهندس خوشه میرزا عسگری، سرپرست آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران.

مهندس مجید اسکندری، مسئول فنی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران.

مهندس حمیدرضا عقبائی، مسئول فنی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران.

مهندس لیلا قاسمی، مدیر کیفیت پگاه فارس.

مهندس زهرا سلیمانی مدیر کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران.

مهندس سید توحید صدرنژاد، مدیر فنی کانون انجمن­های صنایع غذایی ایران.

مهندس امین سید یعقوب، مدیر کنترل کیفی شرکت زر ماکارون.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.