نشریه کیفیت و مدیریت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : فرزین انتصاریان

مدیراجرایی و دبیر تحریریه: امیر حیدری

 

اعضای هیات تحریریه:
دکتر فرشید شکرخدایی ، دکترحسن فروزان فرد ، دکترنسرین وفایی ، دکترعباس سقایی، دکتراسکندر ستوده،دکتر شهریار دبیریان،پیمان امینیان، دکترسیده محبوبه امینی،دکتر رضا پدیدار، دکتر محمود شهرخی

 

خبرنگار تحریریه: میترا ممسنی، زینب عبدی

روابط عمومی:یاسمن عیسائی

دبیرخانه:فریبا محرمی،سپیده محرمی

 

 

 

دفتر تحریریه و اموراجرایی:

یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان 7و9، پلاک 4 ،طبقه 2- انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

تلفن:88101192

نمابر:88725944