مدل ارزیابی موفقیت پایدار (سام)

 

استاندارد ISO 9004 تأکید می‌کند که هویت سازمان و مزیت‌های رقابتی متمایزکننده آن، مبنای موفقیت پایدار سازمان است. در این شرایط، موفقیت پایدار به این معنی است که کسب ‌وکار سازمان برای مدت طولانی یا بدون وقفه در مدت ‌زمان موردنظر ادامه می‌یابد. این استاندارد راهنمایی می‌کند که چگونه این امر را می‌توان با استفاده از مدیریت کیفیت مؤثر و کارآمد محقق کرد. با این‌حال، مدیریت کیفیت را نمی‌توان از مدیریت کسب ‌وکار جدا کرد، و به این دلیل، یک سیستم مدیریت کیفیت خاص مضر است. مدیریت کیفیت یکپارچه کسب‌ و کار، یا “یکپارچه‌سازی کیفیت” که نویسندگان از آن استفاده می‌کنند، به اجرای مفاهیم، اصول و روش‌های کیفی عمومی و خاص در فعالیت‌های عادی مدیریت کسب‌ وکار اشاره دارد. این امر نه‌ تنها به اثربخشی و کارایی کیفیت عملیاتی نیاز دارد، بلکه مستلزم مدیریت کیفیت فعال در حوزه مدیریت استراتژیک نیز می‌باشد. در واقع مدیریت کیفیت به معنای کیفیت مدیریت سازمان است.

هدف استاندارد ISO 9004 ارائه رهنمودهای مدیریت کیفیت برای سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت پایدار در محیطی پیچیده، طاقت‌فرسا و در حال تغییر است. با این‌حال، مسائل خاص محیط کسب ‌وکار معاصر مثلاً در چالش‌های نوظهور انقلاب صنعتی چهارم، صراحتا در استاندارد درنظر گرفته نشده است.

انجمن مدیریت کیفیت ایران با تکیه بر تجربه طراحی مدل INQA, ارزیابی, آموزش و تربیت بیش از 1000 ارزیاب متخصص و 16 دوره برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران(ارزیابی موفقیت پایدار) ، تصمیم گرفت نسبت به طراحی مدل موفقیت پایدار براساس استاندارد ISO 9004 از آذر ماه 1400 با تشکیل بیش از45جلسه و بیش از 600 ساعت کار کارشناسی با حضور جمعی از متخصصان و اندیشمندان حوزه سیستم های مدیریت کیفیت اقدام نماید و در نظر دارد این مدل را  در خرداد 1402 با حضور صاحب نظران سیستم های مدیریت کیفیت و بنگاه های اقتصادی رونمایی نماید.

.

موفقیت پایدار

بستر سازمان