مدیریت ریسک موضوع چالش برانگیزممیزی شرکت هاست+فیلم

حسن تیموری "مدیرعامل NISوسرممیزی سیستم های کیفیت/به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت مدیریت ریسک را موضوع چالش برانگیزشرکتها دانست که دردوسطح ریسک کلان وعملیاتی دراستانداردهای مدیریتی سازمان ها مد نظر قراردارد.

0

حسن تیموری “مدیرعامل NIS وسرممیز سیستم های کیفیت/به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت مدیریت ریسک را موضوع چالش برانگیزشرکتها دانست که دردوسطح ریسک کلان وعملیاتی دراستانداردهای مدیریتی سازمان ها مد نظر قراردارد.

وی “با اشاره به اهمیت تغییرات استانداردهای مدیریتی به نقش تاثیرگذارفعالان این حوزه تاکید کرده وافزود : درهمه دنیا تمام استانداردها ساختارده بندی به خود گرفته ویک شکل شده اند وعلت اصلی ان تلاش برای برآورده ساختن نیازهای شرکت ها و سازمانهاست.

به شکلی سازمان جهانی استاندارد درتیم های متعدد وکمیته های فنی درحوزه های سیستم های مدیریتی وارد کارشده اند تا موجبات ارتقاء سیستم های مدیریتی کیفیت را فراهم کنند، این درحالی است که طبق آمارها،استاندارد “ISO “منتشر کرده درحوزه کسب این سطح روند افزایشی وجود داشته و بیش از یک میلیون شرکت و سازمان این نشان را دریافت کرده بودند درحالی که آمارهایی که امسال منتشر شده توسط سازمان جهانی ISO”  “حکایت از افت قابل توجهی دراین حوزه بوده است.که تعدادحتی به یک میلیون شرکت نمی رسد واین اتفاق برای اولین سالی است که رخ داده است.

وی درادامه به موضوع مدیریت ریسک به عنوان یکی ازچالش برانگیز ترین موضوعات مدیریتی اشاره کرده و افزود: یکی ازموضوعاتی که استانداردها برخی صریح ترو برخی مقداری مبهم تربه آن پرداخته اند موضوع سطوح ریسک است که صحبت ازدوسطح ریسک به میان می آیدکه شامل ریسک های کلان وریسک های عملیاتی است.

ریسک های کلان یا استراتژیک؛ مواردی هستند که ازمحیط وبافت سازمان نشاءت گرفته ودراین نوع ریسک سازمان محیط پیرامون خود را مورد بررسی قرارمی دهد ومسائلی که روی عملکرد کیفی و زیست محیطی وسلامت شغلی اثرگذاراست که ازاین طریق به شناسایی ریسک ها و فرصتهای موجود پرداخته می شود.

البته این دسته ازریسک ها وفرصتها نیازمند دخالت مدیران ارشد بوده وعموماً برای مقابله با آنها واستفاده ازفرصتها نیازمند به تصمیمات استراتژیک درسطح مدیران ارشد وهیات مدیره سازمان است.

وی درمورد سطح دوم ریسک،به ریسکهای عملیاتی اشاره داشته وتصریج کرد، این نوع ریسک ها به موضوعات کلان ارتباط ندارند بلکه به عملیات سازمان در حوزه های کیفیت بستگی دارندو در ین نوع ریسک نیازی به دخالت مدیران ارشد نیست بلکه مدیران بخش های میانی با کمک تیم های حرفه ای پس ازشناسایی موارد ریسک به مرحله ی اجرا می رسد.

درواقع تمام استانداردها به گونه ای درحال تدوین است که استانداردهای مدیریتی را به نیازمخاطبان وسازمانها نزدیک ترنمایند ورویکرد آن نیزنگاه به آینده و نیازهای اینده مشتریان است .

تیموری درادامه تاکید کرد براساس مطالعات وشواهد موجود اینطور به نظر می رسد که استانداردها به گونه ای درحال تدوین وتغییراست و تکامل می یابد که نیازها و انتظارات سازمان و شرکت ها را برآورده سازند، ما هم اگردر نتیجه اجرا وپیاده سازی نمی توانیم کمکی به سازمان داشته باشیم مشکل درنحوه ی طراحی و اجرای ما بوده واگراثرگذارباشیم درمسیردرست قرارگرفته ایم.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.