مجموعه کتاب های راهنمای دهگانه سرآمدی EFQM و کتابچه امتیازدهی

0

برگزاری مراسم جایزه ملی کیفیت و اهدا جوایز به افراد و سازمان های سرآمد و آگاه نمودن دیگران از معیارها و نحوه عملکرد سرآمد آنان ، دارای نقش و جایگاه روز افزونی در رشد و توسعه کشورها می باشد.
نیاز به ادامه بهبود عملکرد در محیطی که روز به روز رقابتی تر می شود ضرورت شناسایی و معرفی سازمان های سرآمد را تشدید می کند .این شناخت زمانی اثربخش خواهد بود که براساس یکسری معیارهای مشترک انجام گیرد. بعبارتی معیارهای ارزیابی ،زبان مشترکی را میان سازمان ها ایجاد می نماید تا از طریق آن امکان انتقال تجربیات و مقایسه فراهم گردد.

معیارها و شاخص هایی که در الگوی جایزه ملی کیفیت ایران معرفی شده اند عموماً سازمانها را به جنبه هایی متمرکز می کنند که شاید یک سازمان در وضعیت عادی در قبال انها مسئولیت چندانی احساس نکند، در صورتی که عموماً این جنبه ها خود عامل تمایز سازمان ها از یکدیگر هستند،مهمتر آنکه معیارهای مورد استفاده در این جوایز در پیشرفت نظام صنعتی ،تجاری، اداری، بهداشتی و آموزشی با رویکرد به تمامی ذینفعان واقع شده اند.

این کتب برای اولین بار در کشور تهیه و ترجمه شده است ساختار این کتب بگونه ای طراحی شده است که خوانندگان بتوانند بطور کامل با مفهوم هر معیاری و نحوه بکارگیری آن در سازمانشان آشنا شوند در هر کدام از کتاب ها ،دهها مثال از سازمان های سرآمد و در کلاس جهانی ارائه شده است تا خوانندگان بتوانند رویکرد ها و نگرشهای موجود در سازمان خود را نسبت به معیار مورد نظر با آنان مقایسه کنند.

مطالعه این کتب به تمامی کارشناسان و مدیرانی که علاقمند به استقرار نظام خود ارزیابی با معیارهای بین المللی در سازمان خود هستند بطور جد توصیه می گردد. چرا که درک و شناخت این معیارها اولین قدم در سفر بسوی سرآمدی می باشد.

ناشر: انجمن مدیریت کیفیت ایران
۱۰ جلدی
قیمت: ۵۰۰۰ تومان
ویرایش ۲۰۰۳

جهت کسب اطلاعات و تهیه کتاب فوق با شماره تلفن های ۴- ۸۸۱۰۱۱۹۲ تماس حاصل فرمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.