شانزدهمین نشست شورای مرکزی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران برگزار شد

شانزدهمین و آخرین جلسه شورای مرکزی دوره اول فراکسیون تشکلهای ایران به میزبانی انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 22 شهریور 1402 تشکیل شد.

0

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران با میزبانی انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد. این جلسه آخرین جلسه دوره اول فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران بود.

در آغاز این نشست، حضور آقایان شکرخدایی رییس محترم هیئت بازرسی دوره اول، و آقایان گلدوزیان و نیک خو بازرسین محترم گردشی نیمسال ششم، و همچنین حضور آقایان سلیمی، خسروخاور، حضرتی، شمس اردکانی، راوند، نجفی، اشرف، شکوری و حسینی اعضای محترم شورای مرکزی دوره اول و آقایان گرامی، حقیقی، بختیاری، تیموری، دانیالی، زواره‌ای و ناصری اعضای محترم نیمسال ششم شورای مرکزی تقدیر و تشکر گردید.

در ادامه این جلسه، مطابق با دستور جلسه اعلامی، به بررسی موضوعات مربوط به گزارش انتخابات کمیسیون‌های اتاق ایران پرداخته شد. همچنین تاریخ مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی انتخابات دوره دوم فراکسیون مشخص شد و بحث و بررسی نهایی تغییرات اساسنامه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران جهت طرح و تصویب در مجمع توسط اعضا انجام گرفت.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.