معرفی کتاب

مسابقه آنلاین کتابخوانی: 20 تغییر بزرگ، جهان در سال 2050

انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ کیفیت؛ اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی آنلاین جهت مدیران،متخصصان و دانشجویان نموده است. کتاب مورد نظر، «20  تغییر بزرگ، جهان در سال 2050» توسط سعید…

مسابقه آنلاین کتابخوانی: 20تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ کیفیت؛ اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی آنلاین جهت مدیران،متخصصان و دانشجویان نموده است. کتاب مورد نظر، «20  تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050» توسط آقای آرش…

کنترل کیفیت و تفسیر آزمون های شیر خام

اين کتاب مشتمل برچهار  فصل کلي (کنترل کيفيت شير خام – اناليز مخازن شير و نمونه برداري؛ تفسير آزمونها شير خام  و شناسايي تقلبات شير خام مي باشد  . در فصل اول توضيحات مشروح در خصوص عوامل تاثير گذار در کيفيت شير خام از مزرعه تا دامداري…

کتاب و راهنمای مرجع کیفیت: هندبوک جوران ( 5 جلدی) ویرایش پنجم

استاندارد بین المللی کیفیت کتاب هندبوک جوران مرجعی بسیار با ارزش و معتبر برای روش های مهندسی کیفیت و مدیریت است. دراین چاپ پنجم،‌ که تقدیم خوانندگان می گردد، کتاب بطور کامل به روز آورده شده است. گروهی از کارشناسان سازمان های مختلف سهم به…

کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران-بخش اول

کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران (۱) -بخش اول: دوران باستان تا ابتدای دوران صفوی نوشته دکتر عباس سقایی، مهندس فهیمه خوش سلیقه، مهندس راهله ندافیون در ۲۱۰ صفحه با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران منتشر گردیده است. این واقعیت که در کتاب…

مجموعه کتاب های راهنمای دهگانه سرآمدی EFQM و کتابچه امتیازدهی

برگزاری مراسم جایزه ملی کیفیت و اهدا جوایز به افراد و سازمان های سرآمد و آگاه نمودن دیگران از معیارها و نحوه عملکرد سرآمد آنان ، دارای نقش و جایگاه روز افزونی در رشد و توسعه کشورها می باشد. نیاز به ادامه بهبود عملکرد در محیطی که روز به روز…