دعوت به حضور گردهمایی مدیریت کیفیت خلاق در کسب و کار- 11 بهمن 1401

بنگاه های اقتصادی کوچک تا بزرگ معمولا در شرایط کسب و کار پیچیده،پر تلاطم و ناپایدار فعالیت می کنند و از سویی در اقتصاد مبتنی بر نوآوری،درک کردن چگونگی ساخت ایده های عالی،تبدیل به یک اولویت در مدیریت کسب و کار شده است .به دلیل پیشرفت های فناوری،جهان با سرعتی غیرقابل پیش بینی در حال … ادامه خواندن دعوت به حضور گردهمایی مدیریت کیفیت خلاق در کسب و کار- 11 بهمن 1401