تور تعالی کیفیت با موضوع هزینه های کیفی و سیستم های نگهداری و تعمیرات (پرس – قالب)

0

واحد تعالی شرکت ایران خودرو با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران

تور تعالی کیفیت با موضوع هزینه های کیفی و سیستم های نگهداری و تعمیرات (پرس قالب) و بازید از خطوط  را برگزار نمود:

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ، با توجه به نتایج اثربخش کیفی و کمی حاصله در سنوات اخیر و سطح بلوغ سازمانی در معاونت تولید قطعات پرسی ،واحد تعالی شرکت ایران خودرو با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران در دوحوزه هزینه های کیفی و سیستم های تعمیرات و نگهداری همراه با بازدید از خطوط سالن پرس و قالب  با حضور معاونت و مدیران شرکت ایران خودرو (معاونت تولید قطعات پرسی) و ارزیابان جایزه ملی کیفیت و اعضای حقوقی انجمن مدیریت کیفیت ایران مورخ 16 تیرماه 92 برگزار گردید.

در ابتدای مراسم آقای مهندس فلاح نماینده مدیرعامل در تعالی و معاونت سازمان ها و سیستم ها و همچنین آقای مهندس کیان مهر معاونت تولید قطعات پرسی ضمن خیر مقدم به حاضرین به ایراد سخنرانی و معرفی و دستاوردهای ایجاد شده در معاونت تولید قطعات پرسی در شرکت ایران خودرو پرداختند.

در ادامه مهندس اکبری نماینده انجمن مدیریت کیفیت ایران ضمن خیرمقدم به حاضرین و تشکر از برنامه ریزی های بعمل آمده و مساعدت معاونت تولید قطعات پرسی ایران خودرو در خصوص اجرای تور تعالی کیفیت اظهار نمود انجمن مدیریت کیفیت ایران طی همکاری های فی مابین صورت گرفته با گروه صنعتی ایران خودرو در طی سنوات گذشته در قالب ارزیابی های جایزه ملی کیفیت ایران ،رشد بلوغ کیفیت را در محصولات و خدمات گروه صحه گذاری می نماید و امیدوار است در آینده با ارتقاء متوازن سطوح کیفیت در کلیه واحدهای ستادی و عملیاتی و تقویت بازوهای اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو در دو حوزه تامین کنندگان و خدمات پس از فروش نیز شاهد رشد جایگاه محصولات سازمان در سطوح ملی و بین المللی باشیم.

در ادامه مراسم تور تعالی کیفیت برنامه ای را برای بازدید حاضرین از خطوط سالن پرس و قالب در نظر گرفته شد که توسط مهندسین شرکت تشریح و توضیحات کاملی ارائه و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

در این بازدید مدیران و کارشناسان شرکت به معرفی مقدماتی و آشنایی با هزینه های کیفی پرداختند و نسبت به استقرار مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ، آنالیز عوامل هزینه و معرفی تکمیل هزینه های کیفی و ارائه CASE STUDY اجرا شده در سالن پرس جهت آشنایی ارزیابان و مدعوین گزارشاتی را ارائه نمودند.

در بخش دیگری از بازدید تور تعالی کیفیت در معاونت قطعات پرسی در مبحث نگهداری و تعمیرات (قالب-پرس) مدیران شرکت نسبت به تعریف PM و نحوه اجرای PM در سالن های پرس شمالی و جنوبی و شاخص های مرتبط در نتایج حاصل شده از اجرای PM را تشریح و در خصوص بازنگری چک شیت ها با توجه به عملکرد قالب و پروژه داخلی سازی ورق ها و معرفی پیاده سازی و استقرار نت خودگردان AM  مطالبی ارائه گردید.

 

تهیه و تدوین گزارش:روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ،تیرماه 1392، ایران خوردو، معاونت قطعات تولید پرسی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.