تمدید عضویت حقیقی

جهت تمدید عضویت حقيقي انجمن مدیریت کیفیت ایران، خواهشمند است مبلغ 2.500.000 ريال بعنوان حق‌عضويت سال جاری (1400-1401  ) از طریق تکمیل فرم زیر بصورت آنلاین واريز فرمائيد تا حداکثر ظرف 5 روز نسبت به دریافت کارت جدید عضویت حقیقی اقدام شود.

تمدید حق عضویت حقیقی

  • 0 تومان