تقویم آموزشی

دوره هاي آموزشي انجمن مديريت کيفيت ايران- 1399

کد دوره

نام دوره مدت دوره (روز) هزینه دوره

( ريال )

زمان
101 کنترل فرآیند آماری(SPC) 3ساعت 1/000/000 19شهریور (آنلاین)
102 آشنایی با ساختار، مفاهیم و مدل اجرایی EFQM 2020 2 5/500/000 13-14 مهر
103 نظام آراستگي 5S 3ساعت 1/500/000 10آبان (آنلاین)
104 مدیریت تحقیق و توسعه 3ساعت 1/500/000 11آبان (آنلاین)
105 مديريت رفتار سازماني 3ساعت 1/500/000 15آذر (آنلاین)
106 مديريت ريسک سازمان 3ساعت 1/500/000 26 آذر (آنلاین)
107 وبینار سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد بر مبنای استاندارد ISO10015:2019 3ساعت
2/000/000 13 دي (آنلاین)
108 وبینار مدیریت کیفیت با رویکرد کوچینگ 3ساعت 1/500/000 17 دی (آنلاین)
109 مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس استاندارد ISO10002:2018 و ISO10004:2018 3ساعت 2/000/000 30 دی (آنلاین)
110 مبانی و مفاهیم مدیریت فناوری و نوآوری 3ساعت 2/000/000 12 بهمن (آنلاین)
111 تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری‌ MSA 3ساعت 1/500/000 30مهر (آنلاین)
112  استاندارد بین المللی ISO 22483:2020 3ساعت 1/500/000 10 دی (آنلاین)
جایزه ملی کیفیت آموزش مدل و روشهای خودارزیابی 3 7/000/000 26-27-28مرداد99
تدوین اظهارنامه 2 3/500/000
دوره پيشرفته آشنايي با منطق رادار 1 2/000/000
تربیت ارزیاب 3 7/500/000 12-13-14 مرداد

 

توجه: به مبالغ فوق 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي​گردد.

” توجه”:

  • دوره هاي فوق در محل شرکت‌ها نيز قابل برگزاري مي‌باشد.
  • به شرکت کنندگاني که دوره ها را با موفقيت طي نمايند، گواهينامه رسمي انجمن مديريت کيفيت ايران اعطا خواهد شد.
  • تعيين دقيق تاريخ دوره‌هاي جايزه ملي كيفيت، بعد از به حد نصاب رسيدن امکان‌پذير بوده و 10روز قبل از برگزاري به اطلاع مخاطبان خواهد رسيد.
  • ظرفيت هر دوره حداقل 10نفر و حداکثر 20نفر مي‌باشد.
  • آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت نام، حداکثر 48ساعت قبل از تاريخ برگزاري دوره مي‌باشد.
  • هزينه دوره به شماره حساب79 20313134 بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مديريت کيفيت ايران واريز و فيش مربوطه با ذکر نام درخواست کننده دوره، به شماره 88725944 فاکس گردد.
  • لطفا جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن4-88101192 داخلی 2 تماس حاصل فرماييد.

 

تخفيفات:

  • به سازمان‌هايي که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره 3نفر و يا بيشتر باشند 10% تخفيف تعلق خواهد گرفت.

 

واحد آموزش انجمن مدیریت کیفیت ایران