تقویم آموزشی

برنامه های آموزشي انجمن مدیریت کیفیت ایران -سال 1400

جهت دانلودتقویم آموزشی 1400 کلیک نمایید.

ردیف عنوان دوره زمان برگزاری نحوه برگزاری استاد هزینه( ریال)

1

مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001-2015

سه شنبه

21 اردیبهشت

14 الی 17

آنلاین

ابوالفضل پورمهدی

2.500.000

2

مديريت اثربخش فرآيندها از منظر مديريت ريسکISO 9001:2015 , ISO 31000:2018

سه شنبه

28 اردیبهشت

14 الی 17

آنلاین

سیده فائزه موسوی

2.500.000

3

مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت رسيدگي به شکايات مشتري مبتني بر استانداردISO 10002-2018

سه شنبه

4 خرداد

14 الی 17

آنلاین

ابوالفضل پورمهدی

2.500.000

4

مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديریت و پايش نظارت مشتري مبتني بر استانداردISO 10004-2018

سه شنبه

11 خرداد

14 الی 17

آنلاین

ابوافضل پورمهدی

2.500.000

5

نظام آراستگي (5S)

چهارشنبه

19 خرداد

14 الی 17

آنلاین

محمد ضیائی

2.500.000

6

الزامات و مستندسازي سيستم مديريت تضمين ايمني مواد غذايي مبتني بر استانداردISO 22000-2018

سه شنبه

25 خرداد

14 الی 17

آنلاین

محمد مدرس صادقی

2.500.000

7

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

سه شنبه

یک تیر

14 الي 17

آنلاين

محمد ضيائي

2.500.000

8

مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت محيط زيست مبتني بر استاندارد ISO 1400

سه شنبه

8 تیر

14 الي 17

آنلاين

ابوالفضل پورمهدي

2.500.000

9

مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردISO 45001-2018

سه شنبه

22 تیر

14 الي 17

آنلاين

ابوالفضل پورمهدي

2.500.000

10

آشنایی با دستوالعمل ها و نحوه پیاده سازی مدل تعالی سازمان EFQM

دوشنبه

28 تیر

14 الي 17

آنلاين

محمد ضيائي

2.500.000

11

مميزي داخلي سيستم هاي مديريت يکپارچه (IMS)

سه شنبه

5 مرداد

14 الي 17

آنلاين

ابوالفضل پورمهدي

2.500.000

12

آدیت فرآیند به روش SQFE

چهارشنبه

13 مرداد

14 الي 17

آنلاين

شهاب ضيابخش

2.500.000

13

مديريت رفتار سازماني

يکشنبه

24 مرداد

14 الي 17

آنلاين

محمد ضيائي

2.500.000

14

فرآیند کنترل آماری ( spc)

چهارشنبه

17 شهریور

14 الي 17

آنلاين

سيامک ميرمغيثي

2.500.000

15

آشنايي با الزامات استانداردISO 29001:2020

سه شنبه

23 شهریور

چهارشنبه

24 شهریور

آنلاين

سیده فائزه موسوی

3.500.000

16

مديريت منابع انساني و مديريت عملکرد

چهارشنبه

28 شهریور

14 الي 17

آنلاين

محمد ضيائي

2.500.000

17

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری ‌ (MSA)

يکشنبه

11 مهر

14 الي 17

آنلاين

سيامک ميرمغيثي

2.500.000

18

هزينه یابی کيفيت

چهارشنبه

21 مهر

14 الي 17

آنلاين

محمد ضيائي

2.500.000

19

بررسی کیفیت سیمان و تاثیر آن بر ویژگی های بتن

سه شنبه

3 آبان

14 الی 17

آنلاین علیرضا رحمتی

2.500.000

20

طرح ریزی و پیاده سازی استراتژی ها بر اساس رویکرد چابک OKR چهارشنبه

26 آبان

14 الی 17

آنلاین محمد صالحی نژاد

2.500.000

21

مدیریت فرآیندها مبتنی بر مدل apqc چهارشنبه

6 آذر

14 الی 17

آنلاين سعید بغدادی

2.500.000

22

تدوین اظهارنامه نویسی چهارشنبه

17 اذر

14 الی 17

حضوری حسین اسدی

4.500.000

23

آشنایی با مسئولیت پذیری اجتماعی سه شنبه

23 آذر

14 الی 17

آنلاین تایماز سید مصطفایی

2.500.000

24

استاندارد ISO50001:2018 سیستم مدیریت انرژی دوشنبه

29 آذر

14 الی 17

آنلاین مهراد منصوری

2.500.000

25

مدیریت دانش یکشنبه

5 دی

14 الی 17

آنلاین ایمان رستگار مقدم

2.500.000

26

متدولوژی توسعه ساختار فرآیندی در سازمان یکشنبه

12 دی

14 الی 17

آنلاین محمد صالحی نژاد

2.500.000

27

مدیریت ریسک دوشنبه

20 دی

14 الی 17

آنلاین محمد ضیایی

2.500.000

28

مهندسی ارزش سه شنبه

28 دی

14 الی 17

آنلاین حسین اسدی

2.500.000

29

آشنایی با الزامات استاندارد ملی اجباری INS ISO3834 چهارشنبه

6 بهمن

14 الی 17

آنلاین رستم یادگاری

2.500.000

30

نظام آراستگی 5S یکشنبه

10 بهمن

14 الی17

آنلاین محمد ضیایی

2.500.000

31

مبانی و تشريح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت کيفيت ISO 9001-2015 چهارشنبه

20 بهمن

14 الی 17

آنلاین ابوالفضل پورمهدی

2.500.000

32

برنامه ریزی استراتژیک اسفند

 

توجه:

  • دوره هاي فوق در محل شرکت‌ها نيز قابل برگزاري مي‌باشد.
  • به شرکت کنندگاني که دوره ها را با موفقيت طي نمايند، گواهينامه رسمي انجمن مديريت کيفيت ايران اعطا خواهد شد.
  • تعيين دقيق تاريخ دوره‌هاي آموزشی انجمن و دوره های جايزه ملي كيفيت، بعد از به حد نصاب رسيدن امکان‌پذير بوده و 10روز قبل از برگزاري به اطلاع مخاطبان خواهد رسيد.
  • ظرفيت هر دوره حداقل 10نفر و حداکثر 20نفر مي‌باشد.
  • آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت نام، حداکثر 48ساعت قبل از تاريخ برگزاري دوره مي‌باشد.
  • هزينه دوره به شماره حساب79 20313134 بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مديريت کيفيت ايران واريز و فيش مربوطه با ذکر نام درخواست کننده دوره، به شماره 88725944 فاکس گردد.
  • لطفا جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن4-88101192 واحد آموزش تماس حاصل فرماييد.

تخفيفات:

  • به سازمان‌هايي که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره 5نفر و يا بيشتر باشند 10% تخفيف تعلق خواهد گرفت.