تقویم آموزشی

برنامه های آموزشي انجمن مدیریت کیفیت ایران -سال1400

جهت دریافت کاتالوگ و تقویم برنامه های آموزشی کلیک کنید

رديف عنوان دوره زمان برگزاري نحوه برگزاري استاد هزينه (ريال)
1 مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001-2015 سه شنبه 21 ارديبهشت

14 الي 17

آنلاين ابوالفضل پورمهدي 2.500.000
2 مديريت اثربخش فرآيندها از منظر مديريت ريسک (بر اساس الزامات استانداردهاي ISO 9001:2015 , ISO 31000:2018 سه شنبه 28 ارديبهشت

14 الي 17

آنلاين سيده فائزه موسوي 2.500.000
3 مهارت گفتگو خرداد حضوری حميدرضا قبادي  

 

4 مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت رسيدگي به شکايات مشتري مبتني بر استانداردISO 10002-2018 سه شنبه 4 خرداد

14 الي 17

آنلاين ابوالفضل پورمهدي 2.500.000
5 مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديریت و پايش نظارت مشتري مبتني بر استانداردISO 10004-2018 سه شنبه 11 خرداد

14 الي 17

آنلاين ابوالفضل پورمهدي 2.500.000
6 نظام آراستگي (5S) چهارشنبه 19 خرداد

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي  

2.500.000

7 الزامات و مستندسازي سيستم مديريت تضمين ايمني مواد غذايي مبتني بر استانداردISO 22000-2018 سه شنبه 25 خرداد

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد مدرس صادقی 2.500.000
8 دوره آموزشی مدیریت استراتژیک سه شنبه 1 تير

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي 2.500.000
9 مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت محيط زيست مبتني بر استاندارد ISO 14001-2015 سه شنبه 8 تير

14 الي 17

آنلاين ابوالفضل پورمهدي  

2.500.000

 

10 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK سه شنبه و چهارشنبه

15 و 16 تير

8:30 الي 16:30

16 ساعت حضوری دکتر احمد امیدواری 6.000.000
11 مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مبتني بر استانداردISO 45001-2018 سه شنبه 22 تير

14 الي 17

آنلاين ابوالفضل پورمهدي  

 

2.500.000

 

12 مدیریت استرس یکشنبه 27 تير

8:30 الي 16:30

8 ساعت حضوری دکتر احمد امیدواری 4.500.000
13 آشنایی با دستوالعمل ها و نحوه پیاده سازی مدل تعالی سازمان EFQM

 

دوشنبه 28 تير

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي 2.500.000

 

14 مميزي داخلي سيستم هاي مديريت يکپارچه (IMS) سه شنبه 5 مرداد

14 الي 17

آنلاين ابوالفضل پورمهدي  

2.500.000

 

 

15

مروري بر مديريت دانش

 

چهارشنبه 13 مرداد آنلاين دکتر اميد اشکاني 2.500.000
16 آشنايي با الزامات استانداردISO 29001:2020 سه شنبه و چهارشنبه

19 و 20 مرداد

14 الي 17

آنلاين

6ساعت

سيده فائزه موسوي  

4.500.000

 

17 نگارش و تدوين طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول دوشنبه 25 مرداد حضوري دکتر اميد اشکاني 6.500.000

 

18 مهارت هاي ارتباطي در سازمان چهارشنبه 3 شهريور

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي 2.500.000
19 مفاهيم و اصول کارآفريني چهارشنبه 17 شهريور

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي 2.500.000
20 رفتار سازماني سه شنبه 23 شهريور

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي 2.500.000
21 مديريت منابع انساني و مديريت عملکرد چهارشنبه 31 شهريور

14 الي 17

آنلاين دکتر محمد ضيايي 2.500.000
22 آشنايي با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 سه شنبه و چهارشنبه

….

14 الي 17

آنلاين

6ساعت

سيده فائزه موسوي 4.500.000
مباني و تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت شايستگي و توسعه افراد مبتني بر استانداردISO 10015-2019
دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی IATF 16949:201
آشنایی با الزامات ایزو ISO 27001:2013 استاندارد امنیت اطلاعات
دوره آموزشی مدیریت زمان
آشنایی با الزامات ایزو ISO 10015 استاندارد سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش

 

آشنایی با الزامات ایزو ISO TS16949:2009 استاندارد مربوط به خودرو سازان

 

دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی IATF 16949:2016

 

دوره آموزشی کنترل فرایند آماری SPC
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش ۲۰۰۸

 

 

دوره های آموزشی مدل جایزه ملی کیفیت ایران INQA– سال 1400

ردیف عنوان دوره سرفصل دوره مدرس تاریخ هزینه
1 آشنايي مفاهيم مدل و تکنيک‌هاي خودارزيابي براساس مدل جايزه ملي کيفيت ايران INQA ·    آشنايي با مفاهيم بنيادين مديريت کيفيت

·    آشنايي با مباني مدل

·    آشنايي با معيارها و زيرمعيارهاي مدل

·    آشنايي با منطق رادار

·    آشنايي با خودارزيابي

·    آشنايي با تکنيک‌هاي خودارزيابي

 

سرارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت    7000000
2

آشنايي با تدوين اظهارنامه براساس جايزه ملي کيفيت ايران

 

·    آشنايي مفهوم اظهارنامه

·    طرح ريزي اظهارنامه

·    مسئوليت‌هاي تيم اظهارنامه

·    جمع آوري اطلاعات

·    نگارش اظهارنامه

·    نحوه تدوين اظهارنامه براساس روش جديد (New Approach)

·    کارگاه تدوين اظهارنامه براساس روش جديد (New Approach)

·    اظهارنامه سطوح مختلف جايزه

 

سرارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت    6000000
3

آموزش آشنايي با منطق رادار

 

·     آشنايي با اصول و مفاهيم بنيادين مديريت کيفيت

·    آشنايي با مباني مدل INQA

·    آشنايي با معيارها و زيرمعيارهاي مدل

·    آشنايي با منطق امتيازدهي RADAR

·    آشنايي با فرآيند خودارزيابي و منافع آن

·    تكنيك‌هاي خودارزيابي

·    کارگاه‌هاي عملي

سرارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت   6000000
4

تربيت ارزياب جايزه ملي کيفيت ايران

 

·     مروري بر معيارها و زيرمعيارهاي مدل INQA

·    تشريح منطق امتيازدهي رادار و نحوه امتيازدهي در توانمندسازها و نتايج

·    تشريح گام به گام مراحل ارزيابي

·    نحوه شناسايي نقاط قوت و فرصت‌هاي بهبود در سازمان

·    تشريح فرآيند اجماع و مهارت‌هاي موردنياز آن

·    نحوه برنامه ريزي جهت بازديد از محل

·    شيوه هاي متداول در بازديد از محل

·    نحوه تدوين نكات كليدي

·    چگونگي نوشتن گزارش بازخور

·    آشنايي با تدوين اظهارنامه

·    کارگاه‌هاي عملي

دکتر فرشید شکرخدایی سرارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت  

 

 

 

 

 

 8500000

توجه: به مبالغ فوق 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي​گردد.

توجه”:

  • دوره هاي فوق در محل شرکت‌ها نيز قابل برگزاري مي‌باشد.
  • به شرکت کنندگاني که دوره ها را با موفقيت طي نمايند، گواهينامه رسمي انجمن مديريت کيفيت ايران اعطا خواهد شد.
  • تعيين دقيق تاريخ دوره‌هاي آموزشی انجمن و دوره های جايزه ملي كيفيت، بعد از به حد نصاب رسيدن امکان‌پذير بوده و 10روز قبل از برگزاري به اطلاع مخاطبان خواهد رسيد.
  • ظرفيت هر دوره حداقل 10نفر و حداکثر 20نفر مي‌باشد.
  • آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت نام، حداکثر 48ساعت قبل از تاريخ برگزاري دوره مي‌باشد.
  • هزينه دوره به شماره حساب79 20313134 بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مديريت کيفيت ايران واريز و فيش مربوطه با ذکر نام درخواست کننده دوره، به شماره 88725944 فاکس گردد.
  • لطفا جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن4-88101192 واحد آموزش تماس حاصل فرماييد.

تخفيفات:

  • به سازمان‌هايي که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره 3نفر و يا بيشتر باشند 10% تخفيف تعلق خواهد گرفت.

جهت دریافت کاتالوگ و تقویم برنامه های آموزشی کلیک کنید