تقویم آموزشی

دوره های آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران- 1399

کد دوره

نام دوره مدت دوره (روز) هزینه دوره

( ریال )

زمان
101 کنترل فرآیند آماری(SPC) 2 3/000/000 خرداد
102 آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت 2 3/000/000 تیر
103 توسعه عملکرد کیفی  ((QFD 2 3/500/000 مرداد
104 هزینه​های کیفیت (COQ) 2 3/500/000 شهریور
105 تضمین کیفیت کاربردی صنایع غذایی (با گرایش محصول سالم و ایمن) 2 3/000/000 مهر
106 مدیریت دانش 1 2 3/000/000 آذر
107 مدیریت دانش 2 ( پیشرفته ) 2 3/500/000 دی
108 مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) 2 3/000/000 بهمن
109 تجزیه تحلیل خطا و آثار آن (FMEA) 2 3/500/000 مرداد
110 آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت (ISO 9000) 2 3/000/000 اسفند
111 تغییرات استاندارد ISO 9001:2015 1 2/000/000 خرداد
112 آشنایی با استاندارد ISO 9004 1 2/500/000 تیر
جایزه ملی کیفیت آموزش مدل و روشهای خودارزیابی 3 5/700/000
تدوین اظهارنامه 2 3/500/000
دوره پیشرفته آشنایی با منطق رادار 1 2/000/000
تربیت ارزیاب 3 6/000/000

 

توجه: به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می​گردد.

” توجه”:

  • دوره های فوق در محل شرکت‌ها نیز قابل برگزاری می‌باشد.
  • به شرکت کنندگانی که دوره ها را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران اعطا خواهد شد.
  • تعیین دقیق تاریخ دوره‌های جایزه ملی کیفیت، بعد از به حد نصاب رسیدن امکان‌پذیر بوده و 10روز قبل از برگزاری به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.
  • ظرفیت هر دوره حداقل 10نفر و حداکثر 20نفر می‌باشد.
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر 48ساعت قبل از تاریخ برگزاری دوره می‌باشد.
  • هزینه دوره به شماره حساب79 20313134 بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مدیریت کیفیت ایران واریز و فیش مربوطه با ذکر نام درخواست کننده دوره، به شماره 88725944 فاکس گردد.
  • لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن4-88101192 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.

 

تخفیفات:

  • به سازمان‌هایی که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره 3نفر و یا بیشتر باشند 10% تخفیف تعلق خواهد گرفت.

 

واحد آموزش انجمن مدیریت کیفیت ایران