تقویم آموزشی

دوره هاي آموزشي انجمن مديريت کيفيت ايران- 1399

کد دوره

نام دوره مدت دوره (روز) هزینه دوره

( ريال )

زمان
101 کنترل فرآیند آماری(SPC) 2 3/000/000 خرداد
102 آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت 2 3/000/000 تير
103 توسعه عملکرد کیفی  ((QFD 2 3/500/000 مرداد
104 هزينه​هاي کيفيت (COQ) 2 3/500/000 شهريور
105 تضمین کیفیت کاربردی صنایع غذایی (با گرایش محصول سالم و ایمن) 2 3/000/000 مهر
106 مدیریت دانش 1 2 3/000/000 آذر
107 مدیریت دانش 2 ( پیشرفته ) 2 3/500/000 دي
108 مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) 2 3/000/000 بهمن
109 تجزیه تحلیل خطا و آثار آن (FMEA) 2 3/500/000 مرداد
110 آشنايي با مفاهيم، تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت (ISO 9000) 2 3/000/000 اسفند
111 تغييرات استاندارد ISO 9001:2015 1 2/000/000 خرداد
112 آشنایی با استاندارد ISO 9004 1 2/500/000 تير
جایزه ملی کیفیت آموزش مدل و روشهای خودارزیابی 3 7/000/000 26-27-28مرداد99
تدوین اظهارنامه 2 3/500/000
دوره پيشرفته آشنايي با منطق رادار 1 2/000/000
تربیت ارزیاب 3 7/500/000 12-13-14 مرداد

 

توجه: به مبالغ فوق 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي​گردد.

” توجه”:

  • دوره هاي فوق در محل شرکت‌ها نيز قابل برگزاري مي‌باشد.
  • به شرکت کنندگاني که دوره ها را با موفقيت طي نمايند، گواهينامه رسمي انجمن مديريت کيفيت ايران اعطا خواهد شد.
  • تعيين دقيق تاريخ دوره‌هاي جايزه ملي كيفيت، بعد از به حد نصاب رسيدن امکان‌پذير بوده و 10روز قبل از برگزاري به اطلاع مخاطبان خواهد رسيد.
  • ظرفيت هر دوره حداقل 10نفر و حداکثر 20نفر مي‌باشد.
  • آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت نام، حداکثر 48ساعت قبل از تاريخ برگزاري دوره مي‌باشد.
  • هزينه دوره به شماره حساب79 20313134 بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مديريت کيفيت ايران واريز و فيش مربوطه با ذکر نام درخواست کننده دوره، به شماره 88725944 فاکس گردد.
  • لطفا جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره تلفن4-88101192 داخلی 2 تماس حاصل فرماييد.

 

تخفيفات:

  • به سازمان‌هايي که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره 3نفر و يا بيشتر باشند 10% تخفيف تعلق خواهد گرفت.

 

واحد آموزش انجمن مدیریت کیفیت ایران