بیست و پنجمین جلسه کارگروه راهبری و توسعه استانداردهای سیستم های مدیریت انجمن تشکیل شد.

0

در جلسه کارگروه (سومین جلسه دوره جدید سال 1402)

  1. در ابتدا مروری به مصوبات جلسه قبل مورخ 1402/05/09 انجام شد و نظر به مشغله کاری عزیزان و مشارکت کم رنگ در انجام اقدامات تعریف شده، پیشنهاد می شود میزان فعالیت اعضا به نوعی در سیستم کار و به کارگیری نظرات ایشان در پروژه های آتی کارگروه لحاظ گردد.
  2. اعضای کارگروه راجع به بازدید از شرکت KTL در قالب تور کیفیت تبادل نظر نمودند و نظریه هایی در این خصوص به بحث و بررسی پرداخته شد که به اطلاع نماینده محترم آن شرکت خواهد رسید و در صورت استقبال آن مجموعه، همکاری لازم از سوی کارگروه در خصوص ارتقای وضعیت موجود صورت خواهد پذیرفت.
  3. در راستای مصوبه جلسه قبل نسبت به احصاء استاتداردهای مدیریتی مورد بررسی اقدام و توافق بشرح زیر حاصل گردید،لازم به ذکر است در جلسات بعدی نفرات تعیین شده نسبت به تشریح استانداردهای ذکر شده از سه منظر چیستی، چگونگی و چرایی اقدام خواهند نمود.

ISO9001:2015 آقای پور مهدی

ISO10013:2021  آقای رهی

ISO10015:2019   خانم لقمانی

ISO10002,10004:2018   آقایان احسان و بصرایی

ISO10018:2020   آقای روح بخشان

ISO31000:2018  خانم نوربخش و آقای بنی اسدی

 

اعضا حاضر در جلسه:

خانم ها: رویا نوربخش- شیوا نویانی- آتنا لقمانی-  فریبا محرمی

آقایان: دکتر یاسر احسان- ابوالفضل پورمهدی- امیر حیدری- محمدصلاحی- سامان روح بخشان- حمیدرضا رهی- امیر بنی اسدی- کاظم بصرایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.