مرور برچسب

امیر حیدری

کیفیت نتیجه طرح‌ریزی درست اقدامات است

کیفیت در بیان ساده حسن انجام کار است و پایه و اساس آن رهبری است و نیازمند هماهنگی اجزای مختلف اجرایی و هم راستایی این راه‌ها است. برای توصیف جایگاه ایران در بحث کیفیت، باید بگویم در کشورهای پیشرفته دنیا کیفیت متولی و بانی دارد و جایگاه آن…

انتصاب دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ، بر اساس مصوب هیأت مدیره و در راستای افزایش توانمندی ها و زمینه مشارکت بیشتر انجمن در رشد و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت در کشور طی حکمی؛ مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن، امیر حیدری را  بعنوان…