تگ - نیره پیروزبخت

کیفیت، رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است

کیفیت، رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است همه ساله روز 18 آبان مصادف با روز ملی کیفیت، بهانه ای است تا بیش [...]

ادامه مطلب...