تگ - نشریه کیفیت و مدیریت

شماره جدید فصلنامه «کیفیت و مدیریت» منتشر شد

شماره جدید «کیفیت و مدیریت » -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران– که تابستان سال جاری منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی و مجلد چاپی در [...]

ادامه مطلب...

نشریه انجمن مدیریت کیفیت ایران منتشر شد

نشریه کیفیت و مدیریت در دوره فعالیتهای خود تلاش نمود تا در راستای ترویج کیفیت (به معنای قابل درک و عمیق آن)، به سهم [...]

ادامه مطلب...