شماره جدید فصلنامه «کیفیت و مدیریت» منتشر شد

شماره جدید «کیفیت و مدیریت » -فصلنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران– که تابستان سال جاری منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی و مجلد چاپی در [...]

ادامه مطلب...