فراخوان مدرسان جایزه ملی کیفیت ایران

متقاضيان تدريس مدل جايزه ملي كيفيت ايران جهت اعلام آمادگي  و اطلاعات بیشتر در رابطه با  دستور العمل اجرايي فرايند شناسايي، انتخاب و تاييد [...]