تگ - عباس سقایی

رویکردی ایرانی برای شش‌سیگما

دکتر عباس سقایی کمربند سیاه شش‌سیگما از جامعه کیفیت آمریکا/در این مقاله براساس تجربیات حاصله از انجام بیش از ۳۰۰پروژه شش‌سیگما در سازمانهای ایرانی [...]

ادامه مطلب...

کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران-بخش اول

کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران (۱) -بخش اول: دوران باستان تا ابتدای دوران صفوی نوشته دکتر عباس سقایی، مهندس فهیمه خوش سلیقه، مهندس راهله ندافیون [...]

ادامه مطلب...