تگ - رويكردي ايراني براي شش‌سيگما

رویکردی ایرانی برای شش‌سیگما

دکتر عباس سقایی کمربند سیاه شش‌سیگما از جامعه کیفیت آمریکا/در این مقاله براساس تجربیات حاصله از انجام بیش از ۳۰۰پروژه شش‌سیگما در سازمانهای ایرانی [...]

ادامه مطلب...