پیام رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسب روز خبرنگار

  خبرنگاران، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های محترم خبری باسلام و احترام؛ هفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه را که روز احترام به حقوق ملت در [...]