تگ - خط 7 مترو تهران

گزارش بازدید از پروژه خط ۷ مترو تهران

حمل‌ونقل از قسمت‌های زیربنایی اقتصاد جامعه به شمار می‌رود که با ایفای نقش رابط میان بازار تولید و مصرف، مانند پلی است که بخش‌های [...]

ادامه مطلب...