تگ - حسن فروزان فرد

عواقب بی‌کیفیتی تولید

یکی از اولویت‌های مهم هر تولید‌کننده‌ای که ماندگاری در بازار را برای وی رقم می‌زند، رعایت کیفیت و استانداردهای تولید محصول است و همین [...]

ادامه مطلب...

مغفول‌ماندگان «استانداردسازی»

چرا سطح کیفیت کالاها وخدمات در ایران پایین است؛ در حالی که ابزارهای استانداردسازی و نظارت بر کالا و خدمات وجود دارد؟. برای پاسخ [...]

ادامه مطلب...

کیفیت یک مفهوم برداشتی نزد مشتری است

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: کیفیت امروز یک مفهوم برداشتی نزد مشتری و همینطور ترکیبی از عناصر مثل مرغوبیت، قیمت، زمان [...]

ادامه مطلب...

انجمن مدیریت کیفیت ایران عدم اجرای صحیح نظام استانداردسازی را آسیب‌شناسی می‌کند

افزایش کیفیت کالا منجر به افزایش بهره‌وری و منافع وابسته به آن می‌گردد. این در حالی است که پیاده‌سازی نظام استانداردسازی در ایران که [...]

ادامه مطلب...