ثبت نام و کاندیداتوری دو عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در انتخابات اتاق بازرگانی

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ، بخش خصوصی در آستانه انتخابات دیگری قرار گرفته‌ است، اتاق بازرگانی به‌عنوان عصاره بخش‌خصوصی و [...]