تگ - استاندارد سازی

کیفیت، رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است

کیفیت، رمز ماندگاری در بازارهای جهانی و ملی است همه ساله روز 18 آبان مصادف با روز ملی کیفیت، بهانه ای است تا بیش [...]

ادامه مطلب...

برگزاری نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت روز ملی کیفیت

در نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت روز ملی کیفیت مطرح شد: اصلاح اساسنامه سازمان حمایت در دستور کار/اوضاع «کیفیت» خوب نیست   به گزارش [...]

ادامه مطلب...

بررسی رویکرد نوین استاندارد سازی در اتحادیه اروپا

تحلیل ابعاد راهبرد ملی کیفیت فرزین انتصاریان؛ رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران| برای انجام هر تغییر و تحولی مشابه یک مسافرت، باید ابتدا مقصد و راه [...]

ادامه مطلب...

مغفول‌ماندگان «استانداردسازی»

چرا سطح کیفیت کالاها وخدمات در ایران پایین است؛ در حالی که ابزارهای استانداردسازی و نظارت بر کالا و خدمات وجود دارد؟. برای پاسخ [...]

ادامه مطلب...

توسعه کیفیت در کشور هنوز راهبردی جامع ندارد

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: هنوز راهبرد جامعی برای توسعه کیفیت در کشور نداریم. فرزین انتصاریان گفت: ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی باید [...]

ادامه مطلب...