اعضا کارگروه توسعه سیستم ها

ردیف نام و نام خانوادگی سازمان متبوع
۱ لیلا کوهپایی دبیر کارگروه – مدیرسیستمها و روشها شرکت صحت
۲ علی اکبر محمدحسینی نماینده مدیریت و رئیس گروه سیستم های استاندارد پژوهشگاه صنعت نفت
۳ محمد ابراهیم آهویی گروه صنعتی باروس
۴ کاظم بصرایی معاون پشتیبانی شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
۵ امیررضا جراحی جانشین دفتر تعالی سازمانی مهاب قدس
۶ علی پیله ور سلماسی مدیرعامل شرکت ناب اندیش
۷ مرتضی خیرخواه مدیر توسعه و ارزیابی سیستم های مدیریت شرکت نیرو محرکه
۸ مجتبی محلوجی سرپرست مهندسی مستندات کیفی اداره مهندسی کیفیت شرکت زامیاد
۹ معید درزی وش مسئول بخش کیفیت شرکت ایرتیک
۱۰ فائزه موسوی مشاورسیستمهای مدیریت
۱۱ مریم نوربخش کارشناس ارشد تضمین کیفیت صنایع شیر ایران
۱۲ صادق آزادفلاح کارشناس مسئول تضمین کیفیت آورند پیشرو
۱۳ مرضیه محمدی مسئول حسابداری صنعتی شرکت صحت
۱۴ ناصر عزیزی سرپرست مهندسی کیفیت گروه تولیدی و صنعتی پارسیان ترمز
۱۵ علی نیک کار معاون مالی و اداری شرکت تک ماکارون
۱۶ محمد عزیزیان کارشناس پشتیبانی و استقرار سیستم گروه صنعتی گلرنگ
۱۷ مهدی امامی نماینده شرکت مهندسی مشانیر
۱۸ سعید عباسی مسئول نگهداری و تعمیرات کارخانه صنایع غذایی کامبیز