اعضا کارگروه صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی سمت سازمان متبوع
دکتر شهریار دبیریان مدیرتضمین کیفیت،رئیس کارگروه صنایع شیر ایران
دکتر حسن فروزان فرد عضو هیات مدیره صنایع غذایی کامبیز
دکتر مجید افلاکی دبیر انجمن فراورده های گوشتی ایران
دکتر زهرا پیراوی عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد
دکتر انوشه رحمانی رئیس پژوهشکده سیستمها پژوهشگاه استاندارد
خانم طاهری مدیر کیفیت صنایع غذایی پیچک
دکتر فرشاد کیانفر مدیر بخش کالای مصرفی اس جی اس
محمد مدرسی صادقی مدیرعامل آرم سرت
بهرام حسین زاده مدیرواحدتولید کیفیت کاله آمل
امین سیدیعقوبی مدیر توسعه دانش گروه صنعتی زرماکارون
پوپک کاویانی مدیر  تضمین کیفیت شرکت درنا
نجمه مظهری عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی غلات قائم
زینت خاکنژاد کارشناس استاندارد شرکت بورس کالای ایران
آسیه حسن زاده مدیر واحد تحقیق و توسعه روغن نباتی دامون
دکتر پریسا فلاحی عضو کمیته فنی انجمن فراورده های گوشتی ایران
علی اسلامی کارشناس کنترل کیفیت پگاه گیلان
مرجان کاشانی سرپرست  بخش مواد عذایی اس جی اس
سهیل توکلی مدیرکنترل کیفیت و تحقیق و توسعه شرکت کارخانجات قند قزوین
امیر حیدری مدیر روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران