اعضا کارگروه صنایع غذایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمان متبوع
۱ دکتر شهریار دبیریان رئیس کارگروه صنایع شیر ایران
۲ دکتر حسن فروزان فرد عضو هیات مدیره صنایع غذایی کامبیز
۳ دکتر پریسا فلاحی عضو کمیته فنی انجمن فراورده های گوشتی ایران
۴ امین سید یعقوبی مدیرکنترل کیفیت  صنعتی زرماکارون
۵ علی اسلامی مدیرکیفیت پگاه گیلان
۶ محمد مدرس صادقی مدیر عامل شرکت آرم سرت
۷ مجید اسکندری  مسئول فنی شیر پاستوریزه پگاه تهران
۸ آسیه حسن زاده واحد تحقیق و توسعه روغن نباتی دامون
۹ نجمه مظهری عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی غلات قائم
۱۰ سهیل توکلی مدیرکنترل کیفیت و تحقیق و توسعه شرکت کارخانجات قند قزوین
۱۱ رویا نوربخش رئیس آزمایشگاه مرجع مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد
۱۲ امیر حیدری دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
۱۳ نادیا ذهابیان تضمین کیفیت شرکت کاله
۱۴ خانم مهندس مهتاب بلقدر نماینده صنایع غذایی کامبیز
۱۵ مهندس بهرام حسین زاده مدیرتولید فراورده های لبنی کاله
۱۶ صلاح الدین آدابی نماینده شرکت سقزسازی کردستان
۱۷ عاطفه محمدقلی مدیر کنترل کیفیت شرکت بازرگانی و موادغذایی شکلی
۱۸ ابوالفضل پورمهدی مدیر سیستم ها و روش ها شرکت روغنکشی خرمشهر(اتکا)
۱۹ علیرضا احمدنژاد رئیس تضمین کیفیت گروه صنعتی و پژوهشی زرنام
۲۰ سیده مریم نوربخش  تضمین کیفیت صنایع شیر ایران
۲۱ پوپک کاویانی نماینده مدیریت صنایع غذایی درنا