اخبار کارگروه خودرو

کیفیت در صنعت خودرو «سنددار» می‌شود

در صنعت خودرو سندی راهبردی برای افق ۱۴۰۴ تدوین شده اما در این بین مسئولان انجمن مدیریت کیفیت بر این باورند که راهبردهای کیفیت [...]

ادامه مطلب...

تدوین «سند راهبردی کیفیت» صنعت خودرو

بر همین اساس جمعی از معاونان کیفیت شرکت‌های خودروساز داخلی ۲۵ شهریور ۹۵ در اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند تا در قالب دومین نشست [...]

ادامه مطلب...

گزارش نخستین دوره مروری بر مفاهیم و تجربیات مدیریت کیفیت

گزارش نخستین دوره مروری بر مفاهیم و تجربیات مدیریت کیفیت (۲۵ مهر ۱۳۹۱- شرکت سایپا گام) اولین دوره مروری بر مفاهیم و تجربیات مدیریت کیفیت به [...]

ادامه مطلب...